Clock-Time

Thứ Ba Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 13-16: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 7-6-2016THỨ BA SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 13-16)

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.


SUY NIỆM

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14)

Chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng đích thực như thánh Gioan đã nói: “Thiên Chúa mới là Ánh Sáng” (1Ga 1,5), và chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rõ ràng rằng: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12). Vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta: “Chính anh em là sự sáng thế gian”. Thánh Phaolo đã nói với cộng đoàn Ephêsô rằng: “Xưa anh em là bóng tối nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng, vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại những gì là lương thiện, công chính và chân thật” (Ep 5,8-9). 

Như vậy, khi mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng cho trần gian, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức mình là con cái ánh sáng, và được gọi mời sống làm chứng cho Chúa, phản chiếu ánh sáng đem lại sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên ánh sáng khi sống làm chứng cho Chúa bằng những việc lành phúc đức, những cử chỉ bác ái yêu thương. Khi chúng ta sống đúng theo đường lối của con cái ánh sáng, lấy Lời Chúa làm ánh sáng dẫn lời chỉ đường, chúng ta sẽ đẩy lui được bóng tối của tội lỗi, bóng tối đam mê dục vọng, bóng tối tham lam ích kỷ, bóng tối ghen ghét oán thù. Như thế, chúng ta sẽ giúp cho nhiều người nhận ra ánh sáng của Chúa Kitô, để mọi người đều nhận được nguồn sáng đích thật là Chúa Kitô, và có thể hưởng được sự sống của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn sáng của chúng con, xin chiếu ánh sáng của Chúa vào những ngóc ngách còn bị che khuất trong con người chúng con, đẩy tan những bóng tối của tội lỗi trong tâm hồn chúng con, và giúp chúng con luôn sống trở nên ánh sáng cho trần gian. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường