Clock-Time

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6-14 Chúa Giêsu dạy chúng ta cách chí lý: “Anh em muốn người khác làm cho mình điều gì thì chính anh em hãy làm cho người ta như thế”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 21-6-2016

 
thứ ba tuần xii thường niên c


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

 
LỄ THÁNH LUY GONZAGA, TU SĨ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 6-14)

6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

SUY NIỆM

Chẳng ai muốn mình bị người khác xem thường ; chẳng mấy ai muốn mình trở nên trò cười cho thiên hạ, nhưng cần lắm thái độ biết tôn trọng lẫn nhau và bao dung độ lượng với nhau.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cách chí lý : “Anh em muốn người khác làm cho mình điều gì thì chính anh em hãy làm cho người ta như thế”. Theo Tin mừng, đây là khuôn vàng thước ngọc để giúp chúng ta nhận biết cuộc sống bao gồm cá nhân và tập thể hỗ trợ và liên đới với nhau. Không ai có thể sống cho mình mà cũng không ai có thể chết cho mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa, mà chết là chết cho Chúa, dù sống, dù chết chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Như vậy, chúng ta nhận biết, chính Thiên Chúa mới là chủ sự sống và sự chết. Chẳng ai có quyền áp đặt người khác sống theo ý mình muốn, có chăng, hãy nhớ rằng : Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta như vậy. Chúng ta muốn điều tốt cho mình hết thảy thì hãy làm những gì tốt nhất cho tha nhân hết vậy. Sách hạt giống tâm hồn có ghi : Gieo thành thật gặt được niềm tin; gieo lòng tốt gặt với thân tình ; gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh ; gieo tha thứ gặt được an bình…Đó là lời mời gọi và là kim chỉ nam cho mỗi Kitô hữu, đồng thời đó là cách để phân biệt thật giả, tốt xấu trong mối tương quan liên vị với nhau.

Điều Chúa Giêsu nói là khuôn vàng thước ngọc, vì Lời Chúa là chân lý và là sự sống, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, phân rẽ tâm với linh, cốt với tuỷ. Đó là con đường hẹp để đến với vinh quang, đến với sự sống bất diệt. Điều này trở nên ứng nghiệm với điều Chúa Giêsu ví dụ : "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con”.

Xin cho tinh thần sống đạo của chúng ta hôm nay biết gạt bỏ những hình thức, thay vào đó là sự chân thật và khiêm tốn, để giáo lý căn bản về đạo được gieo trồng cách quảng đại trong môi trường sống của mỗi người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường