Clock-Time

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 10-7-2018

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (9: 32-38)

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".SUY NIỆM

Khi suy niệm Tin Mừng, chúng ta dễ dàng nhận ra lòng thương xót của Chúa đối với con người; và với lòng thương xót mà hôm nay Chúa chữa cho một người câm bị quỷ ám, cũng như thái độ quan tâm của Chúa đối với đám đông dân chúng nghe Người giảng dạy.

Sau khi chữa lành cho người câm bị quỷ ám, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn dân chúng, thấy đông đảo đến nghe Người giảng, Người động lòng thương xót họ; vì họ bơ vơ, lạc lõng như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa dùng hình ảnh bầy chiên để nói đến chiều kích siêu nhiên mà không có Người làm chủ tâm hồn, tức là vắng bóng Người thì thật đáng thương vô cùng.

Chúa luôn yêu thương con người. Tình thương đó đôi khi cũng “điên loạn”, khó hiểu theo nghĩa loài người: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chủ mùa gặt là ai nếu không phải là Thiên Chúa? Một ông chủ kỳ khôi phải đợi có người kêu xin van nài mới gửi thợ đến gặt lúa về. Một ông chủ dám lấy sự điên rồ của loài người làm tỏa sáng sự khôn ngoan của mình. Một ông chủ chỉ canh giữ ruộng lúa là chính tâm hồn con người.

Nhìn vào thời đại hôm nay, với số Kitô hữu còn khiêm tốn, thì quả thực cánh đồng truyền giáo còn rất bao la, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Và Thiên Chúa, Đấng làm chủ ơn cứu độ luôn khuyên bảo chúng ta: nếu muốn có nhiều người thiện tâm cho cánh đồng truyền giáo, thì chúng ta phải cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Như vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác vào việc truyền giáo bằng những lời cầu xin và bằng chính đời sống cầu nguyện của mỗi người. Chúa biết không phải ai cũng có khả năng làm tông đồ hay đi đó đây để rao giảng; hơn nữa đó không phải là công việc có thể làm ngay, mà điều thiết yếu ở đây là cầu nguyện.

Cầu nguyện là công việc của mọi người; và có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Cầu nguyện là chứng tỏ lòng tin tưởng cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa: bất cứ công việc gì, từ việc sai thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo, cho đến việc cải hóa tâm hồn để họ đón nhận Tin Mừng cứu độ, mà trở về với Chúa… tất cả đều do bởi Chúa.

Lạy Chúa, xin gởi đến cho chúng con nhiều thợ gặt lành nghề, nhiều tông đồ nhiệt thành thánh thiện; và xin cho chúng con cũng không quên đóng góp phần của mình vào công việc truyền giáo bằng chính những lời cầu xin, những hy sinh trong lời cầu nguyện, để nhờ đó mà Giáo Hội Chúa được trải rộng thêm mãi. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường