Clock-Time

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 20-24 Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, dẫu rằng đó là những lời lẽ của Chúa Giêsu nói với dân chúng đương thời của Chúa, nhưng thật sự giá trị không kém đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 17/7/2018 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (11: 20-24)
 

20 Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:

21 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi".


SUY NIỆM    

Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, dẫu rằng đó là những lời lẽ của Chúa Giêsu nói với dân chúng đương thời của Chúa, nhưng thật sự giá trị không kém đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Cuộc sống nào cũng có những cám dỗ, những thử thách gian truân. Người sống trong thành thị, thì dễ bị cám dỗ trước những quyến rũ của vật chất; hay dễ che mắt bịt tai hơn trước những cảnh khốn cùng của người khác. Nhưng những người sống trong cảnh khốn khổ cùng cực thiếu thốn cũng dễ bị cám dỗ trước những giành giật hàng ngày. Chúa Giêsu không chỉ đến cho hạng người nào, mà Người đến cho tất cả mọi người. Người kêu gọi mọi người hãy biết ăn năn sám hối.

Chỉ có tinh thần sám hối mới giúp cho con người nhận ra Nước Trời. Mà theo đoạn Tin Mừng hôm nay, thì chúng ta thấy rằng, không phải cứ là người Do Thái thì đương nhiên thuộc về dân Chúa, cũng không phải cứ là người nghèo thì đương nhiên sẽ được cứu rỗi. Nếu con người không biết ăn năn sám hối và hoán cải tâm hồn để sống theo lời Chúa, thì cho dù có rơi vào cảnh cùng cực đến đâu, con người vẫn không đương nhiên được cứu rỗi.

Lắng nghe lời Chúa là bí quyết để xây dựng cuộc sống xã hội, để thắt chặt quan hệ với mọi người và trở nên thành toàn. Đó còn là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: “con người không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp, nếu như loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng liêng ra khỏi cuộc sống”.

Như lời Chúa đã từng nói: “chỉ những ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi” (Mt 10,22). Thì ước gì mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và không ngừng ăn năn hoán cải những lỗi lầm của mình để nhờ đó chúng ta sẽ được sống trong sự bình an của Chúa.

Xin Chúa cho chúng con luôn được lời Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn, để khi mưu sinh và xây dựng xã hội, chúng con luôn biết đặt Chúa vào trọng tâm cuộc sống, luôn biết đeo đuổi những giá trị thiêng liêng và xây dựng tình người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường