Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 46-50  Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay thoạt nghe dễ gây hiểu lầm về phản ứng của Chúa Giêsu khi có Đức Mẹ và những người họ hàng bà con đến tìm Người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 21-7-2020

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 46-50)

46 Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy".48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

SUY NIỆM

Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay thoạt nghe dễ gây hiểu lầm về phản ứng của Chúa Giêsu khi có Đức Mẹ và những người họ hàng bà con đến tìm Người. 

Thật ra, Chúa Giêsu không lãnh đạm với thân mẫu của Người, cũng không coi nhẹ những mối dây liên hệ gia đình tự nhiên. Khi tuyên bố: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50), Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sứ mệnh thi hành ý muốn của Chúa Cha là rao giảng và thiết lập Nước Trời ngay tại trần gian này. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng muốn đề cao mối liên hệ thiêng liêng với Người làm thành một gia đình mới nhờ mối dây liên kết là sự vâng phục Cha trên trời.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội là chúng ta được diễm phúc trở nên con cái Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Giêsu trong lòng Giáo Hội, là cộng đoàn dân mới của Chúa. Nhưng để cho diễm phúc này không chỉ là những danh hiệu bên ngoài mà phải là bản chất đích thực của mình, chúng ta cần sống tâm tình tín thác và vâng phục thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Điều này sẽ không quá khó khi cuộc sống của chúng ta được êm đềm, thuận lợi. Tuy nhiên, có những lúc gặp khó khăn, thử thách, chúng ta khó nhận ra được ý Chúa, cũng như khó chấp nhận chương trình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã vâng phục Chúa Cha xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Thân Mẫu Chúa là Đức Maria, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình vâng phục để luôn hiếu thảo với Chúa Cha và luôn vẹn nghĩa với anh chị em của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường