Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C - Chúng Ta Là Anh em

Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy trở nên anh chị em của nhau không chỉ bằng việc tuyên xưng trên môi miệng, nhưng phải thể hiện qua thái độ và hành động

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 19-7-2016

 

thứ ba tuần xvi thường niên c

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Mt 12: 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
 
SUY NIỆM 


Ngày nay, nhiều mối tương quan giữa các cá nhân ngày càng trở nên nguội lạnh. Hằng ngày, không thiếu những tin tức đăng tải về các vụ việc thương tâm; chồng bạo hành vợ, con cái đánh đập cha mẹ, cha mẹ bỏ rơi con cái... Yêu thương  những người cùng huyết thống đã khó mà yêu thương những người  không cùng huyết thống lại càng khó hơn. Thế mà Chúa Giê su lại dạy: “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” .

Thật vậy, Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn.

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật” (Mt 5, 17)

Là ki-tô hữu, chúng ta xác tín vào một Cha chung trên trời. Đã có chung một Cha trên trời thì chúng ta cùng là anh em, là chị em của nhau. Tuy nhiên, thực thi ý muốn của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay quả là điều không hề dễ dàng. Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy trở nên anh chị em của nhau không chỉ bằng việc tuyên xưng trên môi miệng, nhưng phải thể hiện qua thái độ và hành động; trên hết là thái độ lắng nghe. Trong mỗi cộng đoàn, chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương bằng thái độ lắng nghe chân thành. Trong gia đình, vợ biết lắng nghe chồng, chồng lắng nghe vợ, con cái biết vâng lời cha mẹ thì hạnh phúc biết bao! Không chỉ trong cộng đoàn tu trì hay trong gia đình, nhưng ở bất cứ nơi đâu, mỗi cá nhân cũng hãy biết lắng nghe, lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, như Chúa Giê-su đã lắng nghe lời của Chúa Cha. Amen.

Micae Thân Trọng Hưng – TSĐT