Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúng ta là gia đình của Chúa, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”, bởi vì khi được rửa tội chúng ta đã chọn Chúa làm gia nghiệp, đã trở nên con cái Chúa, mà đã là con thì luôn làm theo ý Cha mình!

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 23-7-2019

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 46-50)

46 Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy".48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

SUY NIỆM


Qua việc nhập thể, Chúa Giêsu đã là một con người, sống trong một gia đình, có một dòng họ như bao người. Chúa Giêsu coi gia đình, dòng họ là môi trường giúp mình sống và lớn lên. Tất nhiên, Người rất yêu quí cha mẹ, người thân, đặc biệt Người dành cho Mẹ Maria một tình yêu tế nhị nồng nàn. Chính vì mối liên hệ gia đình tự nhiên này, trong khi Người đi rao giảng thì mẹ và người thân Người tìm cách nói chuyện với Người.

Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của gia đình tự nhiên, nhưng với câu hỏi “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”, Người muốn bày tỏ cho chúng ta biết: Người không chỉ có gia đình cốt nhục ở đời này mà Người còn có gia đình thiêng liêng gồm tất cả mọi người được ơn cứu chuộc. Người được ơn cứu chuộc, được làm con cái Thiên Chúa, thì tất nhiên là anh chị em với Người.

“Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”, một câu hỏi, một cách gây chú ý để giới thiệu về gia đình thiêng liêng. Vì thế ở đây, Chúa Giêsu không lãnh đạm với thân mẫu Người, cũng chẳng coi nhẹ những mối dây liên hệ gia đình tự nhiên. Tất cả chúng ta, những Kitô hữu, tuy có liên đới cách sâu xa với gia đình tự nhiên, nhưng chúng ta cần phải ý thức và sống cách tha thiết với mối dây liên hệ gia đình thiêng liêng, gồm tất cả những người cùng chung một phẩm giá là con cái Thiên Chúa, phẩm giá mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích Rửa Tội.

Chúng ta là gia đình của Chúa, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”, bởi vì khi được rửa tội chúng ta đã chọn Chúa làm gia nghiệp, đã trở nên con cái Chúa, mà đã là con thì luôn làm theo ý Cha mình!

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã nhận chúng con làm nghĩa tử của Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm hiểu thánh ý Chúa mà thi hành cho xứng với danh phận của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường