Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giêsu khẳng định "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 19-7-2016

 

thứ ba tuần xvi thường niên c

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 

Tin Mừng Mt 12: 46-50

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 46-50)

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

SUY NIỆM

Mỗi người sinh ra có cha mẹ, anh chị và thân tộc nội ngoại nối tiếp nhiều thế hệ. Tinh thần này áp dụng nơi Chúa Giêsu thật sự rất hữu lý. Lật giở lại những chương đầu tiên của Tin Mừng này, chúng ta được chứng kiến một dòng tộc vĩ đại của Chúa Giêsu kéo dài 42 đời. Một dòng tộc vĩ đại duy nhất được cả thế giới biết đến và quan tâm, lại nổi tiếng xuyên thời gian.

Nội dung của Tin mừng hôm nay là cuộc hội ngộ của Chúa Giêsu với Mẹ Maria và các anh em Ngài. Nguyên nhân là do dân chúng đồn thổi Ngài bị điên, không chịu nghỉ ngơi, ăn uống mà chỉ lo giảng dạy và làm việc. Nghe tin này, Mẹ Ngài sốt ruột muốn đến tận nơi xem thực hư thế nào. Đến nơi, Mẹ Ngài nhanh chóng hiểu được tại sao người ta đồn thổi như thế? Cách mà Chúa Giêsu đang thể hiện cho thấy Ngài say mê với sứ vụ được Chúa Cha giao phó. Ngài không lãng phí thời gian cho mục đích riêng hay cho những người thân. Tất cả quy về thánh ý Chúa Cha phải được nên trọn và mau mắn thi hành.

Ngài mở rộng dòng tộc của Ngài hơn qua việc đưa tay chỉ về phía cử toạ khẳng định: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy". Trên cơ sở này, Chúa Giêsu đã mở ra một mối tương quan vượt trên cả huyết thống nữa, siêu bền vững, siêu thời gian đồng thời còn có tính tông truyền. Đó là lý do chúng ta hãnh diện nhận mình là anh em của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài, là anh em của Ngài. Vốn dĩ Giáo hội là thân thể của Chúa Giêsu, để trong Ngài, với Ngài, qua Ngài và cùng với Ngài, chúng ta dần tiến đến đời sống viên mãn nơi Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta ý thức mình là anh em của Chúa Giêsu, là người con sinh ra từ cạnh sườn của Ngài, để chúng ta sẵn sàng làm vinh danh mối tương quan vô giá này bằng nỗ lực xây dựng, canh tân và hoàn thiện đời sống đức tin. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường