Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13: 35-43: Thiên Chúa kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày cuối cùng rồi mới ra tay xét xử; trong khi đó, các tôi tớ của Ngài lại muốn bỏ cỏ lùng ngay khi vừa phát hiện ra chúng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN  XVII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 28/07/2020


 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13: 36-43) 

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe".37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM

Trong tập sách trình bày con đường tu đức của mình, Anthony de Mello, một linh mục dòng Tên đã đề nghị phương pháp cầu nguyện có tên là “Chiếc ghế trống”. Anthony de Mello đã sáng chế ra phương pháp này sau khi nghe qua câu chuyện về một người nằm liệt lâu năm, ngày qua ngày càng lúc ông càng cảm thấy khó tập trung tư tưởng để cầu nguyện. Một ngày nọ, có người bạn đến thăm và đề nghị ông nên đặt một chiếc ghế trống bên cạnh giường, rồi tưởng tượng Chúa Giêsu đến ngồi trên chiếc ghế đó. Người bạn khuyên ông hãy nói chuyện với Chúa giống như đang nói chuyện với một người bạn. Người bệnh đã làm theo phương pháp đó và không còn cảm thấy khó cầu nguyện nữa.

Cầu nguyện như là nói chuyện tâm tình với một người bạn, cầu nguyện là nói chuyện trực tiếp với Chúa. Chúng ta hãy xét xem đời sống cầu nguyện của chúng ta hiện nay ra sao? Cái gì giúp ta dễ dàng tiếp xúc với Chúa?

Một người Kitô hữu mà mất liên lạc với Chúa thì cũng như một người sống trong ngõ cụt, chẳng khác gì hoàn cảnh của người chối bỏ Chúa. Càng cầu nguyện chúng ta càng được biến đổi để trở thành giống Chúa, đặc biệt là trong sự kiên nhẫn và nhân từ của Ngài, như được trình bày trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay.

Thiên Chúa kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày cuối cùng rồi mới ra tay xét xử; trong khi đó, các tôi tớ của Ngài lại muốn bỏ cỏ lùng ngay khi vừa phát hiện ra chúng. Chúng ta noi gương kiên nhẫn của Chúa và học sự kiên nhẫn đó qua việc cầu nguyện tiếp xúc thân tình với Ngài.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức những giới hạn của mình và của người khác. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết dấn thân làm việc cho Chúa, đồng thời kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi cho đến ngày hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái nơi chính chúng con và trong xã hội chúng con. Amen.

 

GKGĐ  Giáo Phận Phú Cường