Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13: 35-43:  Chúng ta được Thiên Chúa tin tưởng và gọi mời lãnh nhận quà tặng là thế giới này, để quản cai, để chăm sóc và để làm cho chúng mỗi ngày sinh huê lợi cách phong phú

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN  XVII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 30/07/2019


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13: 36-43) 

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe".37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM


“Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Lời kết của Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi thức tỉnh mà Chúa Giêsu muốn gởi trao cho mỗi người chúng ta hôm nay: Thiên Chúa luôn trao ban sự tốt lành cho con người như những hạt giống tốt trong ruộng là thế gian. Nhưng lời kết cũng còn là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về một thực tại đáng sợ khác là: ma quỉ cũng đang nỗ lực bày mưu để lôi kéo chúng ta về với chúng.

Thiên Chúa luôn trao ban sự tốt lành, còn ma quỉ thì gieo rắc sự gian trá. Đúng thế. Thiên Chúa luôn trao ban sự tốt lành vì đó là bản chất của Ngài. Vì sự tốt lành, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên thế giới bao la xinh đẹp này để trao ban cho chúng ta. Chúng ta được Thiên Chúa tin tưởng và gọi mời lãnh nhận quà tặng là thế giới này, để quản cai, để chăm sóc và để làm cho chúng mỗi ngày sinh huê lợi cách phong phú. Trái lại, ma quỉ là cha của sự gian dối, là kẻ đối lập với Chúa thì luôn âm thầm gieo rắc sự gian trá để tấn công con người, để lôi kéo con người về với nó. Sự gian trá mà ma quỉ dùng là cám giỗ chúng ta biếng nhác trong lao động và ham thích hưởng lợi trong sự an nhàn.

“Ngồi mát xới bát vàng”, đó là thái độ của những kẻ không làm, không lao động mà được hưởng mọi sự sung sướng. Đây là cách nói mà cha ông chúng ta dùng để phê phán lối sống ăn bám, dựa vào bóc lột. 

Ước chi qua những lời dạy bảo của Chúa hôm nay, mỗi chúng ta hãy biết cảnh tỉnh hơn về cuộc sống của chính mình. Hãy lạc quan tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và ra sức làm việc tốt lành để đạt hạnh phúc vĩnh cữu. Đừng nhẹ dạ cả tin mắc bãy ma quỉ mà tìm kiếm những sự bất chính.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết biện phân trong cách chọn lựa, để con luôn biết chọn Chúa và những việc tốt lành của Chúa. Amen.


GKGĐ  Giáo Phận Phú Cường