Clock-Time

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Một lời nói khắt khe, khó nghe, vì đây là cách nói theo thể phóng đại của vùng Cận Đông. Nhưng sự thật vẫn rõ ràng là trong thực tế không bao giờ con lạc đà có thể chui qua lỗ kim được...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 22/08/2017
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 19: 23-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào nước Trời". Thầy còn bảo các con rằng: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?". Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?". Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".

Suy niệm

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Một lời nói khắt khe, khó nghe, vì đây là cách nói theo thể phóng đại của vùng Cận Đông. Nhưng sự thật vẫn rõ ràng là trong thực tế không bao giờ con lạc đà có thể chui qua lỗ kim được. Vậy thì người bám víu vào của cải vật chất, trọng của cải hơn Chúa thì càng không thể vào nước Thiên Chúa được.

Người giàu có ở đây là người bám víu vào của cải, say mê của cải. Ai có lòng bám víu như vậy thì không thể theo Chúa, không thể vào nước Trời. Cám dỗ ham mê tiền của là cám dỗ trường kỳ của thân phận con người. Ngay như Giuđa, người môn đệ của Chúa được chính Chúa huấn luyện, được Chúa tin tưởng giao túi tiền để lo những việc sinh hoạt và giúp đỡ người nghèo khó, vậy mà tiền bạc đã ám ảnh lòng ông lúc nào đến độ ông đã phản bội thầy của mình.

Các tông đồ ý thức việc đó quả là khó khăn, nên đã thưa với Chúa Giêsu: “Vậy thì ai có thể được cứu rỗi?” Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu đã mặc khải một bí quyết: “Đối với loài người thì khó, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Vậy bí quyết Chúa Giêsu đưa ra là sống kết hợp với Thiên Chúa, để nhờ sức mạnh của Ngài mà con người chiến thắng được cơn cám dỗ. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nếu con người biết cộng tác với Ngài hết lòng hết sức, hết khả năng mình.

Lạy Chúa, tiền bạc chi phối nặng nề xã hội ngày nay. Nhiều anh chị em gây gỗ, kiện tụng vì phân chia của cải, nhiều gia đình tan nát vì chạy theo của cải, lo làm giàu mà bỏ bê việc giáo dục con cái và gây ra nhiều tệ nạn khác. Xin cho chúng con giữ được tấm lòng thanh thoát khỏi cơn cám dỗ của tiền bạc để chúng con được bình an và hạnh phúc thật của nước Trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường