Clock-Time

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: Kẻ được Thiên Chúa ủy thác của cải phải xem mình như là người quản lý các ân huệ đó và phải làm lợi cho cả anh chị em của mình.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 18/08/2020
 
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 19: 23-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào nước Trời". Thầy còn bảo các con rằng: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?". Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?". Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".

Suy niệm

 

Của cải thế gian thường đặt ra một cản trở cho con người trên con đường tiến đến Thiên Chúa. Tại sao lại như thế? Của cải là ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người để đạt đến sự sống đời đời. Kẻ được Thiên Chúa ủy thác của cải phải xem mình như là người quản lý các ân huệ đó và phải làm lợi cho cả anh chị em của mình.

Nhưng thường của cải lại trở nên một lời nguyền rủa đối với người nắm giữ nó, bởi vì của cải làm cho con người mờ mắt không còn thấy đâu là điều ích lợi thật cho mình nữa. Của cải lại trở nên một lời nguyền rủa đối với chủ nhân khi chúng làm cho người sở hữu nó trở nên tự mãn, và coi tất cả ân huệ Chúa ban như là được tạo nên nhờ tài năng và cố gắng của riêng mình. Do đó, họ tin rằng họ mạnh mẽ và độc lập. Một khi sự tự phụ này đã ăn sâu vào trong lòng, họ sẽ thấy mình không cần đến Thiên Chúa, rồi càng ngày càng lìa xa Thiên Chúa và càng trở nên tự phụ kiêu ngạo hơn. Đây chính là lúc xảy ra vấn đề nghiêm trọng, người đó sẽ bị sa ngã và họ còn đơn độc có một mình. Đó là lý do Chúa Giêsu nói rằng: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của vật chất, để không vì tiền của mà chúng con phải mất linh hồn, nhưng mưu cầu lợi ích cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường