Clock-Time

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 23-30: Lời Chúa của ngày hôm nay lại đối nghịch với quan điểm mà xã hội thường nghĩ. Chính Chúa Giêsu đã đưa ra một bài học về giá trị tiền của để cảnh báo cho cả người giàu lẫn người nghèo...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C


THÁNH BÊNAĐÔ, VIỆN PHỤ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH – LỄ NHỚ​
 
NGÀY 20/08/2019
 
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 19: 23-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào nước Trời". Thầy còn bảo các con rằng: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?". Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?". Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".

Suy niệm

 
     Người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nói chung cuộc sống nếu có tiền có của thì thấy dễ dàng cho mọi chuyện. Tuy nhiên Lời Chúa của ngày hôm nay lại đối nghịch với quan điểm mà xã hội thường nghĩ. Chính Chúa Giêsu đã đưa ra một bài học về giá trị tiền của để cảnh báo cho cả người giàu lẫn người nghèo: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
 
     Quả thực khi nói điều này, chúng ta thấy rằng, không phải trở thành người giàu là xuống hỏa ngục, mà chính yếu người giàu rất có thể sẽ dễ rơi vào hành động của quyền lực, tham lam và ích kỷ. Ngay cả những người nghèo, nếu vì muốn có tiền của, muốn trở thành người giàu, họ dùng mọi thủ đoạn, mọi thỏa hiệp của trần gian, thì họ cũng không thể đón nhận được hạnh phúc của Nước Trời.
 
     Trong đời sống gia đình ngày nay, người ta cũng dễ rơi vào tình trạng chia rẽ, bất đồng, li thân và li dị. Bởi hạnh phúc ngày nay đối diện với những trào lưu tục hóa và một lối sống hưởng thụ. Người ta quên đi một điều căn bản là việc xây dựng hạnh phúc gia đình đòi buộc phải có tình yêu, sự trung thành, hy sinh, quãng đại và chân thành, chứ không phải lấy tiêu chuẩn hàng đầu là tiền bạc, của cải.
 
     Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi gia đình biết sống giá trị văn minh tình yêu của Chúa Giêsu trong đời sống gia đình và xin Mẹ Maria luôn bầu cử, gìn giữ các gia đình trong hạnh phúc.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường