Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ....
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 28-08-2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23: 23-26)

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

SUY NIỆM


“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23, 27.29).

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu luôn nói lời an ủi yêu thương, luôn thực hiện các phép lạ để mang lại ơn chữa lành và bình an cho những người mà Chúa gặp gỡ tiếp xúc. Vì thế, lời quở trách của Người dành cho các kinh sư và người Pharisêu có thể làm cho chúng ta thắc mắc: vì lý do gì mà Chúa Giêsu lại dùng những lời nặng nề để nói với họ như vậy!

Rõ ràng, đó là vì thái độ sống giả hình, gian dối của họ. Các kinh sư, các người Pharisêu được xem là những thành phần được trọng vọng trong đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ. Họ được xem là những người thông thái, đạo đức với danh hiệu của mình. Thế nhưng thực tế lòng họ thì chất chứa đầy những tư tưởng xấu xa ô uế, những ý đồ thâm độc gian ác, kiêu căng ngạo mạn. Chúa Giêsu đã nhìn rõ tâm ý của họ và cảnh báo họ bằng những lời nghiêm nghị, hầu có thể khiến họ hoán cải và nhận được ơn cứu độ.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối dường như lan tràn và thấm nhiễm vào mọi lĩnh vực: sản xuất đến kinh doanh, từ y khoa đến giáo dục, từ chính trị đến văn hoá, v.v. Nó ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của cộng đồng, thậm chí của từng gia đình và tâm hồn con người. Là những người môn đệ Đức Kitô, Đấng đến để làm chứng cho sự thật, chúng ta cần thanh lọc đời sống của mình, nhằm loại trừ tất cả những gì là gian dối, giả hình. Có như thế, chúng ta mới góp phần làm cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu rọi và soi sáng cho con người trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Tẩy Giả, Đấng đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật và lẽ phải, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa bằng việc nỗ lực mỗi ngày sống trung thực và chân thành hơn trong lời nói và hành động của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường