Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Điều mà Chúa Giêsu phê phán giới kinh sư luật sĩ trong Tin Mừng hôm nay đó là thái độ giả dối, lấp liếm sự thật. Lấy cái nhỏ để lấp liếm cái to...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 23-08-2016

thứ sáu tuần xx thường niên c

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 23-26)

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

SUY NIỆM

Thành ngữ hằng ngày chúng ta thường nói: “Ôi đàn bà, tẹp nhẹp”. Nói thế không phải là chúng ta hạ thấp phẩm giá người phụ nữ, một nửa của thế giới, nhưng câu nói ấy hàm chứa tâm lý chung phản ánh đặc trưng của phụ nữ: tỉ mĩ, chi ly, quan tâm từng chi tiết nhỏ. Vì thế mà xưa cho đến nay cũng vậy, người phụ nữ lo việc nhà, nội trợ, những việc chi li trong nhà mà người đàn ông không thể làm tốt cho bằng họ được.

Mặt khác, khi nói thành ngữ này, không chỉ là nói về tâm lý chung trở thành đặc tính của phụ nữ, mang tính chất tích cực, tỉ mĩ, chi ly, tính toán là tốt, rất tốt. Nhưng tỉ mỹ, chi li, tính toán thái quá đến mức độ ích kỷ, coi trọng việc hơn người, coi luật trọng hơn phẩm giá người khác thì nguy to.

Điều mà Chúa Giêsu phê phán giới kinh sư luật sĩ trong Tin Mừng hôm nay đó là thái độ giả dối, lấp liếm sự thật. Lấy cái nhỏ để lấp liếm cái to, lấy cái ít giá trị để che đậy cái nhiều giá trị hơn bị mình chà đạp. Điều quan trọng nhất trong việc sống và giữ luật đó là Công Lý, lòng nhân và Thành Tín. Những việc đời nhỏ nhặt như việc đóng thuế đó là việc phải làm, là quy định của xã hội, là nghĩa vụ. Cả đến việc đời còn cần tới công lý huống chi là luật Chúa. Thế mà giới Pharisiêu thì khác, họ lấy những việc đời ấy để lấp liếm đi cái xấu xa đê tiện bên trong, đó mới là nguyên nhân cấu thành sự xấu xa và tội lỗi của chính họ. Với chính dân chúng, họ tỏ ra đạo đức, tuân giữ luật lệ, nhưng chính với Chúa, vì giả dối, lươn lẹo, xảo quyệt, họ che mắt thiên hạ bằng những việc cỏn con, còn việc lớn là lòng Thành Tín với Chúa, công bình và nhân từ đối với anh em thì không, hoàn toàn không.

Một xã hội đầy những quan tham ô, đó là nỗi nhức nhối của xã hội. Họ coi đồng tiền và sự giàu sang trên mồ hôi nước mắt của bao người quan trọng hơn phát triển đất nước, văn minh văn hoá con người. Từ sự đảo lộn giá trị và những lấp liếm của cả một hệ thống, chúng ta thấy tính thời sự của điều mà Chúa khẳng định hôm nay: Công Lý, lòng nhân và sự Thành tín?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho đất nước chúng con được thái bình. Nhất là giá trị về Công Lý, Lòng Nhân Và Thành Tín được thực thi. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường