Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Chúa Giêsu duy chỉ kêu gọi 12 tông đồ, nhưng môn đệ thì nhiều vô kể. Chúng ta hôm nay cũng được gọi là môn đệ vì theo Người, học với Lời của Người, trong môi trường huấn luyện đào tạo của Người. Cứ bước theo từng bước mà Chúa Giêsu đi qua, thì người môn đệ học cho biết yêu là thế nào!...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 12/09/2017
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 12-19)

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và anh ông là Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Bartôlomêô và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđô đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Suy niệm

Ơn gọi Kitô hữu là một mầu nhiệm trải dài trong mọi biến cố của con người. Kể từ khi chúng ta thuộc về Chúa qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã được dạy cho biết sống trung thành với Đấng là Chúa của niềm tin và tình yêu tuyệt đối. Nếu ơn gọi Kitô hữu huyền nhiệm thế, thì ơn gọi dâng hiến, nhất là ơn gọi làm linh mục còn mầu nhiệm hơn gấp nhiều lần. Riêng việc từ bỏ tất cả để dõi theo Đấng mà người ta chỉ có thể gặp qua niềm tin, qua Lời Người thì đã cho thấy có gì đó không hợp với lẽ tự nhiên rồi… Nhưng thực tế, người ta chỉ trung thành với Chúa khi từ bỏ mọi sự quyến luyến đời này để chỉ hướng theo sự quyến rũ của Người mà thôi.

Chúa Giêsu duy chỉ kêu gọi 12 tông đồ, nhưng môn đệ thì nhiều vô kể. Chúng ta hôm nay cũng được gọi là môn đệ vì theo Người, học với Lời của Người, trong môi trường huấn luyện đào tạo của Người. Cứ bước theo từng bước mà Chúa Giêsu đi qua, thì người môn đệ học cho biết yêu là thế nào!

Mỗi chúng ta dù ở trong vai trò nào, hay cấp bậc nào đều có chung một cùng đích là nên hoàn thiện. Do đó, không nên lấy một tiêu chuẩn chung nào cho việc này, không xét trên bình diện thể lý, mà là tinh thần, yêu nhiều thì cho nhiều, hy sinh nhiều, mà càng nỗ lực cho đi bao nhiều, người ta sinh nhiều hoa trái bấy nhiêu. Hay nói khác đi, chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất cho điều này là: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Yêu giống như Giêsu chết cho người mình yêu, chết đi để cho người khác được sống. Đó là sự khác biệt cho tình yêu vô vị lợi và tình yêu chiếm hữu.

Bài học theo Chúa Giêsu là hãy biết Chúa yêu ta, và ta yêu Chúa; biết Chúa yêu anh chị em ta và ta yêu anh chị em, đó là cách để biết rằng, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta thực hiện ý Ngài. Chúng ta làm cho mình lớn lên, trưởng thành và đạt đến tầm mức như Chúa muốn là vô cùng thiết yếu để chúng ta ở với Ngài và Ngài ở với chúng ta. Hay nói cách khác là nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường