Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Trong Thánh Kinh cũng như bây giờ bên Cận đông, "anh em" có thể hiểu những người con cùng mẹ hoặc là những người có họ hàng với nhau...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 26/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 19-21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Suy niệm
 
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". 
 
Lời Chúa nói trên đây trong bối cảnh Đức Mẹ và anh em Đức Giêsu sau thời gian đi tìm Chúa và đang gặp Chúa. 
 
Trong Thánh Kinh cũng như bây giờ bên Cận đông, "anh em" có thể hiểu những người con cùng mẹ hoặc là những người có họ hàng với nhau. 
 
Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập một gia đình kiểu mẫu cho Thiên Chúa, đó là gia đình mà tất cả mọi thành phần có cùng một thao thức, nguyện vọng và quyết tâm như nhau. Để diễn tả hình ảnh gia đình lý tưởng mà Chúa Giêsu thiết lập, thì Đức Maria là người đầu tiên mà Chúa Giêsu rất ngưỡng mộ về mẫu gương sống của Mẹ, Chúa nói: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". 
 
Gương sáng nghe và sống Lời Chúa của Đức Maria đã được khám phá trong biến cố truyền tin khi Mẹ đã thưa với Sứ thần: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng lời Thiên thần truyền". 
 
Với ý nghĩa trên, Đức Maria luôn luôn xứng đáng được hai lần làm Mẹ của Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của thân mình mầu nhiệm của Người là Giáo Hội. Chẳng những Đức Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu vì Mẹ đã sinh ra Người, mà Đức Maria còn là mẹ vì đã lắng nghe và thực thi ý Thiên Chúa. 
 
Lời Chúa hôm nay chúng ra vừa nghe, Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta con đường đi vào gia đình của Thiên Chúa đó là lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta luôn thao thức và quyết tâm thực hành, suy gẫm và lắng nghe Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường