Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Trong cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta vẫn thường bắt gặp những người môn đệ của Chúa Kitô hằng ngày luôn miệt mài loan báo Tin Mừng mà không hề ngại ngùng với những gian khó, không nghĩ gì đến sức khỏe, đến bản thân cùng với những khổ đau chồng chất. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 25/09/2018
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 19-21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Suy niệm
 
Trang Tin Mừng hôm nay kể lại Mẹ và anh em Chúa Giêsu đi tìm Chúa, nhưng không thể nào gặp được vì dân chúng theo Chúa quá đông. Tại sao Mẹ và anh em Chúa tìm kiếm Chúa? Bởi vì Chúa Giêsu làm việc quá nhiều, có lúc người ta còn nói Chúa Giêsu bị mất trí nhớ.

Chúa Giêsu làm mọi việc cho ai? Chúa Giêsu làm việc là vì con người. Tin Mừng thường xuyên kể lại ngoài những giờ phút cầu nguyện với Chúa Cha, thời gian còn lại đó là những giây phút Chúa làm những công việc cho con người: giảng dạy, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, v.v. Phải nói Chúa Giêsu làm việc trong sự hăng say, trong niềm vui, cùng với thái độ nghiêm túc. Người làm việc đến nổi quên ăn uống, quên bản thân mình. Vì vậy có những người gọi Chúa bị mất trí, cũng như Mẹ và anh em Chúa đi tìm Chúa cũng là muốn cho Chúa được nghỉ ngơi đôi chút, để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Cha đã trao phó cho Đức Giêsu.

Trong cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta vẫn thường bắt gặp những người môn đệ của Chúa Kitô hằng ngày luôn miệt mài loan báo Tin Mừng mà không hề ngại ngùng với những gian khó, không nghĩ gì đến sức khỏe, đến bản thân cùng với những khổ đau chồng chất. Chúng ta đã từng chứng kiến có những môn đệ Chúa Kitô trong khi loan báo Tin Mừng đã bị gục ngã vì sức khỏe, đang bị chết dần chết mòn vì niềm vui loan báo Tin Mừng.

Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ và ban ơn cần thiết cho Đức Thánh cha Phanxicô, các Giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, những môn đệ truyền giáo trên những vùng đất xa xôi, các giáo lý viên: Xin Chúa ban cho các ngài hồn an xác mạnh, gìn giữ các ngài bình an trên mọi nẻo đường; xin Chúa ban lửa tông đồ cho các ngài, để mãi mãi họ sẽ là những chứng nhân như lòng Chúa hằng mong ước. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường