Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên C- Hạt Cải, Nắm Men

Tin Mừng Lc 13: 18-21 Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh rất đời thường để nói về nước Thiên Chúa. Người ví nước Thiên Chúa như là “hạt cải” và “nắm men”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀYThứ Ba sau Chúa Nhật XXX Thường niên C
 
25-10-2016
 
Tin Mừng Lc 13: 18-21

18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

Suy niệm 
HẠT CẢI – NẮM MEN

Là Kitô hữu, không ít lần trong đời, chúng ta đã từng được nghe giảng dạy về nước Thiên Chúa qua việc học hỏi giáo lý, chia sẻ Lời Chúa.... Nghe thì không khó nhưng để hình dung và hiểu về nước Thiên Chúa thì không phải ai cũng làm được. Bởi lẽ tự nhiên, chúng ta thường nghĩ rằng nước Thiên Chúa là một thực tại siêu hình, xa vời, vượt quá khả năng nhận thức giác quan của con người.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh rất đời thường để nói về nước Thiên Chúa. Người ví nước Thiên Chúa như là “hạt cải” “nắm men”.

Hình ảnh hạt cải, nắm men cho chúng ta hiểu về nước Thiên Chúa là một thực tại sống động. Thực tại sống động đó là hạt cải nhỏ bé nhưng đầy sức sống, đã nảy mầm đang lớn lên và vươn thành cây cao cho chim trời làm tổ. Thực tại sống động đó là nắm men ít ỏi nhưng có sức biến đổi mãnh liệt làm dậy cả khối bột.

Với hình ảnh hạt cải, nắm men, chúng ta hiểu được nước Thiên Chúa đang diễn ra. Nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc đóng kín đến độ không ai có thể vào được hay quá xa vời khiến chúng ta không thể vươn tới, không thể hiểu được nhưng nước ấy đang diễn ra. Nước Thiên Chúa đang ươm mầm và đã nảy nở ngay trong chính đời thường như  “hạt cải” gieo vào lòng đất. Sức mạnh của nước Thiên Chúa khơi dậy và tiếp diễn từ trong những điều bình thường, nhỏ bé như “nắm men” làm dậy men cả thúng bột.

Lạy Chúa, xin cho đời sống chúng con trở thành khí cụ đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người. Cụ thể là cho chúng con trở thành hạt cải, thành nắm men. Hạt cải nhỏ bé thôi trổ sinh trong lòng người, nắm men ít ỏi thôi được vùi giữa lòng đời. Để qua chúng con, mọi người đang thấy nước Chúa hiện diện giữa trần gian này. Amen.

Giuse Vũ Duy An