Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn diễn tả về hình ảnh cuộc sống vĩnh cửu. Israel là dân tộc được mời dự tiệc cưới trước tiên, nhưng họ lại là những thực khách khước từ tham dự vào bữa tiệc đó.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 03/11/2020

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 15-24)

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được". Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Suy niệm

 

Qua hình ảnh bữa tiệc trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn diễn tả về hình ảnh cuộc sống vĩnh cửu. Israel là dân tộc được mời dự tiệc cưới trước tiên, nhưng họ lại là những thực khách khước từ tham dự vào bữa tiệc đó. Đức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, nhưng Israel đã từ chối Người.

Và cũng chính trong trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cảnh báo với những người Do Thái: không ai trong số những người được mời mà đã khước từ lại được dự phần vào bữa tiệc của Thiên Chúa. Và chính những người luật sĩ và những kinh sư chẳng khác gì người đã được ưu ái mời cách trịnh trọng, thế nhưng họ đã khước từ lời mời đó vì còn bận lo toan cho những bận tâm của trần thế, cho cuộc sống riêng tư của mình. Để rồi sau cùng những kẻ nghèo, những hạng cùng khổ khác đã được kêu gọi và đã được Thiên Chúa ban cho họ ơn cứu rỗi của Người.

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có những bận rộn, những lo toan, những bận tâm đi tìm cơm áo gạo tiền, bận tâm cho cuộc sống trần thế. Thế nhưng là người Kitô hữu, chúng ta còn cần phải luôn quan tâm đến một bận tâm khác sâu xa hơn, quan trọng hơn, đó là hạnh phúc mai sau qua những gì chúng ta đáp trả ngày hôm nay khi còn sống trên thế gian.

Hình ảnh bữa tiệc nước trời, sẽ được viên mãn từ những bữa tiệc ngay ngày hôm nay, đó là những thánh lễ mà chúng ta tham dự, và đó là một đời sống cho Chúa và tha nhân như chính Chúa dạy.

Nếu nhìn vào thế giới ngày hôm nay, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, thiên tai, bão lụt, và biết bao nhiêu những hiểm nguy đe dọa đến sự đời sống con người, có gì là chắc chắn, có gì là vững bền! Lo lắng cho cuộc sống với những nhu cầu thiết yếu là cần thiết, nhưng đừng vì những sự đời mong manh mà dễ dàng mất đi sự can đảm đáp trả lời mời gọi của Chúa đem lại hạnh phúc đích thực cho con người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan trong việc chọn lựa những gì có thể đem lại cho chúng con sự vững bền và viên mãn hạnh phúc trong nước Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường