Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Tại sao chúng ta có thái độ hân hoan hay khó chịu vì tấm thiệp cưới? Thưa, bởi vì đám cưới không còn là biến cố liên quan đến cộng đoàn, và đó đơn giản chỉ còn là câu chuyện sinh hoạt thường ngày của một gia đình...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 07/11/2017

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 15-24)

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được". Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Suy niệm

Không biết chúng ta còn có cảm giác hạnh phúc khi nhận được thiệp mời đến dự tiệc cưới hay cảm thấy áy náy khó chịu? Tại sao chúng ta có thái độ hân hoan hay khó chịu vì tấm thiệp cưới? Thưa, bởi vì đám cưới không còn là biến cố liên quan đến cộng đoàn, và đó đơn giản chỉ còn là câu chuyện sinh hoạt thường ngày của một gia đình, và việc được mời đến tham dự tiệc cưới chỉ còn là hình thức phô trương đám cưới “to” hay “nhỏ”, và đang đánh mất dần ý nghĩa tốt đẹp của mối tương quan bằng hữu giữa người mời và người được mời.

Mối tương quan bằng hữu chính là nội dung căn bản của “tiệc cưới Nước Trời”. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương con người, và Ngài hằng khao khát qui tụ con người quanh Ngài để vui hưởng hạnh phúc với Ngài. Quả thật, mục đích của việc tạo thành con người không gì hơn là Thiên Chúa muốn thông chia sự sống của Ngài cho con người. Vì thế, cho dẫu con người có bội phản, Thiên Chúa cũng không rời bỏ ý định ngàn đời của Ngài. Việc sai Người Con duy nhất đến trần gian chính là để đưa con người trở về tình trạng nguyên thuỷ, tình trạng mà con người có được ngay từ buổi đầu của việc tạo dựng, đó là được làm bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã minh định điều này với các Tông đồ: Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu (x Ga 15,15). Tình bằng hữu này được hình thành trong mối tương quan yêu thương: “Như Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy… Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 9-12). 

Và trong tình yêu này Chúa Giêsu đã hình thành một cộng đoàn Giáo Hội, dấu chỉ vương quốc Thiên Chúa, trong cộng đoàn Giáo Hội bao gồm những con người được qui tụ do bởi tình mến và được gọi là anh chị em của nhau. Qua cộng đoàn Giáo Hội, Chúa đã mặc khải về một cộng đoàn vương quốc Nước Trời, một cộng đoàn được nối kết với nhau bằng tình yêu thương và cùng với nhau chia sẻ niềm vui hạnh phúc miên viễn bên Thiên Chúa, như là niềm vui của tiệc cưới.

Nhưng tiếc qua, có nhiều người lại không nhận ra lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, và không quan tâm đến sự hiện diện của cộng đoàn Giáo Hội Chúa Kitô, họ đang mãi mê với những thực tại trần thế. Họ chỉ chú tâm vào niềm vui có được nơi của cải, tiền bạc và lạc thú trần gian. Nhưng còn đáng trách hơn nữa khi nhiều Kitô hữu được Chúa trao ban hồng ân đức tin, được nhận biết niềm vui của tiệc cưới Nước Trời, cũng đã để cho mình bị mê hoặc bởi những đam mê, lợi lộc trần thế và cuối cùng họ cũng đã đánh mất hồng ân Chúa ban. Thật đáng tiếc biết dường nào!

Lạy Chúa, chúng con là những khách được mời dự tiệc cưới Nước Trời. Tấm thiệp được gởi đến cho chúng con qua hồng ân đức tin, xin cho chúng con vui mừng và hãnh diện vì nhận được tấm thiệp cưới này, để chúng con luôn háo hức chờ đợi ngày ngồi vào bàn tiệc Nước Trời qua đời sống chúng ta đức tin trong những ngày đời trên dương thế của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường