Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10:  Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên tiếng thẳng thắn về những vấn nạn đang xảy ra giữa các môn đệ, nhất là trong nội bộ Tông đồ. Chúa Giêsu không ưa thói đạo đức giả, nên từ đó, Ngài cũng không thích cách sống vị kỷ của các Tông đồ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 13/11/2018

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 7-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống". Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: "Không". Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Suy niệm

 Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên tiếng thẳng thắn về những vấn nạn đang xảy ra giữa các môn đệ, nhất là trong nội bộ Tông đồ. Chúa Giêsu không ưa thói đạo đức giả, nên từ đó, Ngài cũng không thích cách sống vị kỷ của các Tông đồ. Các ông thiếu sự tế nhị, thiếu quan sát và thiếu quan tâm đến anh em mình. Chúa Giêsu trách mắng theo cách nói lên một vấn nạn chung, để đi đến từng cá nhân: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”. Tội làm gương xấu, gương mù nặng đến chừng nào?

Theo Chúa Giêsu, tội này không còn đáng sống, nhưng đáng chết nhiều hơn: “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã”. Một người làm những chuyện xấu cách công khai, thách thức Thiên Chúa, và không có khả năng hối cải thì quả thật, cần có giải pháp giúp họ nhận ra mức độ trầm trọng và sức nặng của những vấn nạn họ mắc phải. Quan trọng, họ cũng cần được trao cơ hội cuối cùng trong việc thấy cái chết rình rập với mình, để được làm mới mình, cải tà quy chánh, ăn năn hối cải và sống một đời sống mới. 

Trên tất cả, đây là cách cứu giúp chứ không phải giết chết như chúng ta nghĩ. Niềm tin, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa là vô bờ bến. Ngài không muốn chúng ta chết mà không kịp ăn năn. Tuy nhiên, vì thiếu đức tin, thiếu nhạy cảm với những cơ hội sám hối Chúa trao mà chúng ta đánh mất ơn thánh sủng trong con người của mình. Từ đó, chúng ta khó hoàn thành đời sống Kitô hữu như lời mời gọi của Chúa: Anh em hãy nên hoàn thiện. Theo nghĩa tích cực hơn, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống sự bao dung, tha thứ và cưu mang tội nhân hơn là rời xa họ. Thiên Chúa cần chúng ta trở nên cánh tay nối dài cho lòng thương xót Chúa, để khi biết cách sống sự bao dung tha thứ với anh chị em, chúng ta trở nên những con người tự do đích thực, trở nên người đầy tớ khôn ngoan, trung tín của Chúa.


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường