Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên C - Dấu chỉ về ngày cánh chung

Tin mừng Lc 21: 5-11: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo trước về ngày cánh chung của thế giới qua dấu chỉ sự sụp đổ của thành Giêrusalem: “Những gì anh em chiêm ngưỡng sẽ có ngày bị tàn phá hết...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C


DẤU CHỈ VỀ NGÀY CÁNH CHUNG


thứ sáu tuần 33 thường niên c

Tin mừng Lc 21: 5-11

 
Ngày xưa, các hình ảnh như động đất, hạn hán, mất mùa, chiến tranh, loạn lạc là những dấu chỉ được các Tiên tri sử dụng để báo trước về ngày chung thẩm của Thiên Chúa. Còn hôm nay, Chúa nói với chúng ta về ngày cánh chung như thế nào?

Bài Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo trước về ngày cánh chung của thế giới qua dấu chỉ sự sụp đổ của thành Giêrusalem: “Những gì anh em chiêm ngưỡng sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đã nào trên tảng đá nào” (Lc 21, 6). Đền thờ Giêrusalem nguy nga, đồ sộ, huy hoàng và kiên vững như vậy, nhưng cũng có ngày sụp đổ. Chính sự kiện này gợi lên cho chúng ta những gì mà ta xem như là hấp dẫn, bền vững ở trần gian cũng sẽ có ngày sụp đổ tan tành. Vì thế, chúng ta, những người đang sống trong ân nghĩa Chúa, cũng đừng bám víu vào thế gian, của cải vật chất, danh vọng, thú vui mà hãy hướng về những sự trên trời để lập công chuẩn bị cho cuộc sống đời đời trong việc phụng thờ Thiên Chúa, bác ái với tha nhân và thánh hóa đời sống mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin hướng dẫn và trợ lực niềm tin yếu kém của chúng con trong vòng tay Chúa để chúng con biết đón nhận Chúa vào tâm hồn mình. Xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến hầu được hưởng vinh phúc trên nước trời mai sau. Amen.

Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng