Clock-Time

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C

Tin Mừng Ga 7, 40-53: Chúa Giêsu không bằng lòng về cách đối nhân xử thế của giai cấp lãnh đạo nhưng chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống nhân sinh.
BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20

"Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: "Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa".

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

PHÚC ÂM: Ga 7, 40-53

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Tôi cảm thấy vô cùng thích bài Tin Mừng này. Tôi thích cách mà người ta bàn luận về Chúa Giêsu, nghe thật mới lạ. Hơn nữa, người ta khiến cho thông tin về Chúa Giêsu lan đi chóng mặt. Thời đó không có công nghệ hay truyền thông như bây giờ, thế mà nhìn cái cách người ta ùn ùn kéo nhau đến để đón chờ Chúa Giêsu thật giống như cách mà hôm nay người ta hâm mộ một ngôi sao ca nhạc hay một minh tinh màn bạc. Còn hơn như thế, Chúa Giêsu khiến cử toạ của Ngài phải hồi hộp chờ đợi những bài diễn thuyết, những câu truyện đời thường được thốt ra từ miệng của một Đấng uy quyền chứ không như các luật sĩ và biệt phái.
Người ta ca tụng Chúa Giêsu thật sự bằng những cụm từ nghe rất chân thành : “Ông này thật là một tiên tri”, hay "Ông này thật là Đấng Kitô". Ngược lai, có những người tỏ ra khá e dè và khoảng cách với Ngài. Thật ra, họ chống đối thì đúng hơn. giữa Chúa Giêsu và kinh sư, biệt phái cũng thế. Dân gian có câu: “Con gà nó ghét tiếng gáy”, ca sĩ, nghệ sĩ khó ưa nhau…Người ca tụng có nhiều mà kẻ chống đối cũng không ít. Người yêu mến thì “dâng hoa” tán tụng, còn kẻ ghét ghen thì thù hằn chống đối, thậm chí tìm cách hãm hại. Với xã hội, người ta mong được nổi tiếng nên tạo nên scandal để nổi tiếng. Nhưng Chúa Giêsu không như thế, Ngài thi hành sứ mạng được giao phó với tất cả tình yêu từ Cha và cho con người, chấp nhận hàm oan chứ không đính chính, không biện hộ. Chúa Giêsu im lặng. Theo gương Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng thinh lặng trước những sóng gió. Nhiều Kiô hữu cũng học được bài học này, nên họ chọn cách thinh lặng. Như vậy, phải chăng là nghịch lý?

Chúa Giêsu không bằng lòng về cách đối nhân xử thế của giai cấp lãnh đạo nhưng chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống nhân sinh. Chúa Giêsu không đến để thay đổi thế giới theo kiểu phá đổ và diệt trừ mà là kiện toàn, sửa chữa những gì còn bất cập. Ngài chấp nhận trở thành con chiên hiền lành bị mang đi giết, chấp nhận như hạt lúa mục nát đi để sinh được nhiều hạt khác.

Trên bình diện nhân sinh, cách thế con người tìm gặp Chúa hôm nay cũng thật lạ lùng! Họ vừa muốn một Thiên Chúa chu cấp cho họ tất cả, thoả mãn tất cả, nhưng lại không muốn là người phụ thuộc. Vô hình chung, Thiên Chúa trở thành đầy tớ và nô lệ cho những nhu cầu của con người, còn trên những phương diện khác của cuộc sống, Thiên Chúa không hiện diện. Với cách thức sống đạo đó, người ta không còn mặn mà với những việc đạo đức theo truyền thống nữa. Thay vào đó, họ muốn hình thức hội nhập của tôn giáo vào đời sống như là chuyến tham quan du lịch, như là một buổi dã ngoại. Chúng ta, những người Kitô hữu đương thời có bị ảnh hưởng bởi cách thực hành niềm tin như thế không?

Vẫn rất cần một sự trở với Chúa Giêsu cách thiết thực. Một lối sống đạo không hình thức, không vì số lượng mà xem thường chất lượng ; cũng không vì hình thức mà bỏ quên nội dung của niềm tin bên trong. Hy vọng, Chúa Giêsu trở thành trung tâm điểm của thực hành đức tin, làm sao để nội tâm hoá chính hình ảnh của Ngài nơi mỗi tín hữu, củng cố mối tương quan với Chúa Giêsu cách cộng đoàn và cá vị nơi; làm sao mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Cứu Thế phải trở thành trung tâm của đời sống đức tin và xây dựng ý thức làm chứng cho Chúa Giêsu bằng hành động chứ đừng dừng lại nơi lời nói. Và đặc biệt, chúng ta hãy bày tỏ chân dung lòng thương xót của Chúa cho anh chị em như Chúa đã thuông xót chúng ta.

Xin Chúa giúp chúng ta kiên trì và xin Chúa ban ân sủng đủ để chúng ta can đảm làm chứng cho sứ điệp cứu độ của Ngài cho anh chị em. Amen.
 
Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân