Clock-Time

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 11: 27-33 Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục đến hỏi Chúa không phải để học hỏi mà là để bắt bẻ, để gài bẫy Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 28-5-2016THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 11: 27-33)

27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! "31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

SUY NIỆM

Có nhiều người đến gặp Chúa Giêsu với nhiều mục đích khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục đến hỏi Chúa không phải để học hỏi mà là để bắt bẻ, để gài bẫy Chúa.

Chúa Giêsu khi gặp những người đối thoại muốn bắt bẻ điều gì, thì Chúa chứng tỏ sự trổi vượt của Chúa bằng sự im lặng, như khi Chúa đối diện với vua Hêrôđê, hoặc với quan Philatô. Bởi vì đạo Chúa không phải là một cuộc đấu trí giữa những người thông minh khéo léo. Chúa cũng không đến để thỏa mãn tính tò mò của con người. Nhưng Chúa đến để thay đổi đời sống của nhân loại. Tuy nhiên muốn đổi mới cuộc sống, con người cần mở rộng lòng mình để đón nhận chân lý.

Chúa không chỉ hướng dẫn chúng ta bằng lời nói nhưng trên hết Chúa đã để lại mẫu gương sống động về tình yêu. Vì thế Chúa muốn biến đổi bản thân mình bằng cách noi gương Chúa sống yêu thương, chứ không phải bằng sự hiểu biết lý thuyết về Thiên Chúa. Chúng ta phải biết loại bỏ những thành kiến để có thể chấp nhận tất cả mọi người với lòng yêu mến chân thật. Qua những lần gặp gỡ anh chị em của mình chúng ta phải biểu lộ tấm lòng chân thành, biết tôn trọng và yêu mến họ vì tất cả mọi người đều được Chúa yêu thương.

Những ai đi theo con đường sự thật với lòng chân thành sẽ được vào nước Chúa và mới được cứu rỗi. Chúa đã dạy chúng ta biết sự thật và muốn chúng ta khiêm tốn đón nhận sự thật ấy.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống chân thành theo sự thật của Chúa cho đến cùng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường