Clock-Time

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 33-37 Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta phải trung thực với chính mình, có thì nói có; không thì nói không

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 11-6-2016


thứ bảy sau chúa nhật x thường niên c

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

 
THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 33-37)

33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

SUY NIỆM

Thiên Chúa và với tha nhân. Nhìn vào những nhà lãnh đạo của các quốc gia, trước khi đắc cử, họ hứa hẹn với dân chúng rất nhiều; nhưng sau khi nhậm chức, chẳng thực hành được bao nhiêu. Trong lãnh vực kinh tế và tài chánh cũng thế, sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang xảy ra là vì quá nhiều chủ tịch các công ty đã gian lận tiền của chính phủ và của dân chúng để làm của riêng mình. Trong đời sống gia đình cũng chẳng khá hơn: bao nhiêu cặp vợ chồng ăn ở với nhau mà chẳng cần làm hôn thú hay lễ cưới; dẫu có thề hứa trước Thiên Chúa cũng chẳng giữ lời (hơn 50% đã chia tay). Trong đời sống linh mục và tu trì cũng thế, bao nhiêu người đã giũ áo ra đi và không trung thành với những gì mình đã thề hứa! Lời thề hứa hôm nay còn có giá trị hay không? Thiên Chúa còn có thể tin những gì con người thề hứa hay không?

- “Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả.”

Trước tiên, chúng ta cần nhớ đây là những lời dạy lý tưởng trong chương 5 của Tin Mừng Matthêu để trở thành môn đệ của Chúa. Lề Luật chỉ là những điều kiện tối thiểu để ngăn cản con người đừng phạm tội; nhưng muốn trở thành môn đệ của Đức Kitô thì đòi con người phải tiến xa hơn là việc đơn giản giữ các luật lệ. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ về việc phải luôn trung tín trong lời nói và việc làm.

Đồng nghĩa đó, Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta phải trung thực với chính mình, có thì nói có; không thì nói không, khi chúng ta đã trung thực với chính mình thì đó là một sự thật chắc chắn, không cần phải làm hơn nữa để người ngoài tin. Nên chúng ta không được nhân danh bất cứ gì để mà thề. Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng có thề chi cả. Cho dù chúng ta có tự hứa điều gì đi nữa thì chỉ cần làm hết khả năng và thiện chí của mình. Còn mọi sự, do bởi ơn Chúa và ý của Ngài thực hiện cho chúng ta.

- “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)

Thề là đưa Thiên Chúa ra để làm chứng cho điều mình nói là đúng. Nhưng nếu người thề không giữ điều mình thề hay thề gian thề dối, thì chính họ làm cho Danh Thánh Thiên Chúa bị xúc phạm và phủ nhận tiếng nói của lương tâm mình. Chúa Giêsu  dạy chúng ta bài học về “nói sự thật” mà thánh Giacôbê sau này còn nhắc lại: “Hễ ‘có’ thì phải nói có, ‘không’ thì phải nói ‘không’, như thế, anh em sẽ không bị xét xử” (Gc 5,12). Nếu tôi sống ngay chính trước mặt Thiên Chúa và trước lương tâm thì tôi không cần phải thề thốt gì cả. Lời nói của tôi là đúng, là thật, là chắc chắn thì đã đáng được mọi người tin cậy. Ngược lại, nếu thêm thắt điều gì, thì lời nói bấy giờ là lời bị thúc đẩy bởi ác quỷ.

Người môn đệ của Đức Kitô phải luôn luôn biết nói, sống và làm chứng cho sự thật. Nếu một người luôn trung tín trong mọi việc, những gì người ấy nói ra đủ cho người khác tin tưởng mà không cần phải thề thốt chi cả; nhưng nếu một người bất trung, bao nhiêu lời thề hứa của họ cũng chẳng có giá trị chi cả. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho các môn đệ: họ cần biết tập luyện để có nhân đức trung thành, hơn là những lời hứa hẹn suông ngoài miệng.

Người tín hữu chúng ta hay bị khinh thường nhất đó chính là tật nói xấu, hay nói hành làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác, thậm chí cả người bề trên của mình cũng chẳng tha. Đây là một tội không nhỏ và là thói quen xấu phải chừa ngay. Chúng ta không bao giờ ước lượng được những thiệt hại chúng ta gây ra cho tha nhân, nhiều khi tiêu diệt cả cuộc đời của họ. Chúa Giêsu cảnh cáo: “Thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.”

Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con đem hết thiện chí, lương tâm của người con Chúa để sống với nhau, với mọi người; nhờ đó chúng con thực hiện điều Chúa dạy hôm nay: “Không thề gian, nói dối; nhưng luôn biết trung thành”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường