Clock-Time

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên C - Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân

TIN MỪNG Mt 10: 24-33 Tôi tớ không trọng hơn chủ, người được sai đi không lớn hơn người sai đi; trò không hơn Thầy, có chăng cũng chỉ bằng Thầy.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 

NGÀY 9-7-2016


THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN C

THỨ BẢY TUẦN XIV TH
ƯỜNG NIÊN C

Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo


Bài Ðọc I: (Năm II) Is 6, 1-8

Trích sách Tiên tri Isaia.

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, mỗi vị có sáu cánh: hai cánh che mặt, hai cánh phủ chân và hai cánh để bay. Các vị đó luân phiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa!" Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và Ðền thờ đầy khói.

Tôi nói rằng: "Vô phúc cho tôi, tôi chết mất! Vì lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh". Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp gắp từ trên bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi ngươi được xoá bỏ, tội của ngươi được tha thứ". Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho Chúng Ta?" Tôi liền thưa: "Này con đây, xin hãy sai con". Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: TV 92, 1AB. 1C-2. 5

Ðáp: Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. - Ðáp.

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở; tự đời đời vẫn có Chúa. - Ðáp.

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin; lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn đời. - Ðáp.

ALLELUIA: TV 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

TIN MỪNG: Mt 10: 24-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Thông qua trang Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận được những giáo huấn rất thực tế nhưng không kém phần sâu sắc từ nơi Chúa Giêsu. Ngài đưa ra những lời nhắc nhở đúng lúc cho các môn đệ: Tôi tớ không trọng hơn chủ, người được sai đi không lớn hơn người sai đi ; trò không hơn Thầy, có chăng cũng chỉ bằng Thầy. Đây là giáo lý căn bản của đời dâng hiến, để các môn đệ không ảo tưởng về sứ vụ được trao phó. Các ông cần tỉnh táo. Các ông hãy vững tin. Đồng thời, hãy nhìn vào Chúa Giêsu để biết mình, nhận ra chính mình. Con đường Chúa Giêsu đang tiến bước cũng chính là con đường mà các môn đệ sẽ tiếp bước.

Quan niệm của người đời về bình an và hạnh phúc khác xa với Thiên Chúa. Không thể tìm kiếm hạnh phúc và bình an dựa trên những chuẩn mực của con người. Sự bình an và hạnh phúc đến từ Thiên Chúa chỉ được chứng nghiệm qua con đường đau khổ. Thiên Chúa không loại trừ đau khổ ra khỏi con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không là Đấng mang đau khổ đến cho con người. Con người chính là thủ phạm của nhau. Và mỗi người chính là kẻ thù của mình về đau khổ và hạnh phúc của chính mình. Có phải người ta không ưa chúng ta, thì sẽ tìm cách hãm hại chúng ta sao? Có phải tự thân chúng ta biết khổ, biết buồn mà vẫn làm theo ý của mình hay sao? Chẳng phải Thiên Chúa cũng đau khổ khi chúng ta bất hạnh sao? Chính chúng ta kêu trách Chúa và đổ lỗi cho Chúa đấy thôi? Khi chúng ta không biết nhận lỗi, không tìm thấy ai để chịu trách nhiệm thì chúng ta đổ lỗi cho Chúa?

Nhưng Chúa Giêsu nói: Đến ngay chim sẻ chẳng đáng giá là bao mà Thiên Chúa còn chẳng bỏ mặc, huống chi con người ? Chúng ta sợ đau khổ, sợ trách nhiệm và nhất là sợ dư luận bàn tán, sầm sì… sợ như thế có đáng sợ không? Chúa Giêsu dạy: Đừng sợ kẻ chỉ có thể giết thân xác, nhưng hãy sợ Đấng vừa giết thân xác, vừa ném linh hồn ta vào hoả ngục? Như thế, Thiên Chúa gián tiếp nói với chúng ta Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi miệng lưỡi người đời, nhưng Ngài cũng sẽ không dung thứ cho chúng ta nếu chúng ta vì sợ người đời mà quên bổn phận tuyên nhận, làm chứng và loan báo Danh Ngài cho anh chị em. Hay nói rõ hơn, chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu và đi theo Ngài thì phải lắm, vì chỉ có Ngài mới giúp chúng ta có được sự sống đời đời và là Đấng bảo vệ chúng ta khỏi sự phán xét của Chúa Cha: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.  Vậy, Chúa Giêsu cũng nói rõ ràng về số phận của chúng ta rồi còn gì. Chúng ta không thuộc về người đời mà thuộc về Thiên Chúa. Vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta chết đời đời, mà để Chúa Giêsu, CON MỘT YÊU DẤU, đền thay tội lỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu là bảo chứng đời đời của chúng ta, nên mới có chuyện Ngài nói với chúng ta những lời chân thật không giả dối. Còn chúng ta, chúng ta có sẵn sàng dấn thân theo Ngài trọn vẹn không? Chúng ta có cùng Ngài chiến đấu chống lại giả dối, sai lầm và mưu mô của ma quỷ không? Hôm nay, chúng ta cũng nên dành thời gian để xét nghiệm lại mọi điều Chúa nói có đúng với chúng ta không?

Lạy Chúa, Chúa một lòng tín trung và kiên vững trong lòng mến với chúng con. Nhưng chúng con lại yếu đuối chạy theo thói đời, để cuộc đời chúng con nên bấp bênh, dễ đổ vỡ. Xin cho chúng con tìm thấy hình ảnh Chúa ngay chính trong những biến cố cuộc đời, để không yếu đuối chạy theo những điều hư ảo mà đánh mất hạnh phúc viên mãn Chúa dành sẵn cho chúng con. Amen.

Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân