Clock-Time

Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:43-51 Bài Tin Mừng hôm nay kể lại bối cảnh ấy: “Sau khi nghe tin Gioan đã bị nộp… Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 

NGÀY 5-1-2019Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Gio-an (Ga 1:43-51)

43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."44Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

SUY NIỆM

Chúa Giêsu bắt đầu công khai rao giảng Tin Mừng vào chính lúc Gioan Tẩy Giả kết thúc sứ mạng của mình. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại bối cảnh ấy: “Sau khi nghe tin Gioan đã bị nộp… Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Đây là một sự “chuyển giao” sứ vụ. Bình minh của lịch sử mới đã ló dạng. Thời điểm của Con Thiên Chúa bắt đầu. Thời điểm của giờ cứu độ đã điểm. Thời của sự sống bất diệt đã chiếu tỏ. Nhiệm vụ dọn đường của thánh Gioan vừa hoàn tất. Vai phụ lui vào hậu trường để nhân vật chính xuất hiện. Chúa Giêsu là Đấng đã được thánh Gioan tiên báo, nay thành hiện thực và sẽ hoạt động đầy hiệu lực.

Ngay sau khi tiếp nối con đường mà thánh Gioan đã chuẩn bị, lời đầu tiên, Chúa Giêsu lên tiếng là: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Đây là sứ điệp Chúa đưa ra vừa như một mệnh lệnh, vừa đòi hỏi: phải ăn năn tội. Ăn năn sám hối là từ bỏ con đường riêng mà trở về cùng Thiên Chúa, là sử dụng tự do Chúa ban để thực thi thánh ý Chúa chứ không phạm tội, là quay khỏi đất để hướng về trời, là thay đổi hướng đi đã rời xa Chúa để tiến đến cùng Chúa. 

Vậy chúng ta hãy nhanh chóng ăn năn tội, nhanh chóng kiểm điểm mình, nhanh chóng xưng thú tội lỗi, lo dâng những hy sinh, những cố gắng sống thánh để đón nhận ơn tha thứ. Nhất là hãy lo xưng thú tội lỗi của mình nơi tòa giải tội, để xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mở lòng đón nhận Nước Trời bằng đời sống tận tâm với Lời Chúa và nỗ lực hết mình trong mọi công tác để vinh danh Chúa và làm lan xa biên cương của Hội Thánh. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường