Clock-Time

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A - Sự Thật Nơi Con Người

Mt 5: 43-48 Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa lập lại cho chúng ta không những phải yêu thương người yêu thương ta, nhưng còn phải yêu thương cả kẻ thù nghịch với chúng ta nữa.

THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY ASỰ THẬT NƠI CON NGƯỜI

 

 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 43-48)

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

SUY NIỆM

Con người nhân loại luôn luôn gắn liền với hai chữ YÊU và GHÉT. Trong hai chữ này, thì đương nhiên chúng ta thích yêu và được yêu. Điều đó ngược lại, chúng ta không thích bị ghét và ghét người khác. Và, đặc biệt đối với người Kitô hữu thì yêu thương người khác là giới răn trọng nhất trong cuộc đời làm người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa lập lại cho chúng ta không những phải yêu thương người yêu thương ta, nhưng còn phải yêu thương cả kẻ thù nghịch với chúng ta nữa. Nghĩa là, Chúa muốn chúng ta đi xa hơn điều tự nhiên đối với bản tính bình thường của con người là chỉ yêu những người mà ta có cảm tình với họ, hay họ có cảm tình với ta, còn những người ghét ta, hay ta ghét họ thì ta khó yêu thương họ. Bởi vì: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi” (Mt 5, 46). Chúa muốn chúng ta đi xa hơn thế, vì theo như bài đọc 1: “Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người” (Đnl 26, 17).

Bước đi theo đường lối của Chúa là đường lối của sự tha thứ và yêu thương. Ta thấy đường lối đó thể hiện rất rõ trong các biến cố từ khi tạo dựng vũ trụ và con người. Khởi đầu là sự phản bội Ađam và Eva (St 3, 1-24), nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ và tìm cách cứu vớt cuộc sống cho họ; tiếp đến là sự phản bội của dân tộc Israel: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập" (Xh 32, 1-6), nhưng Chúa vẫn kiên trì tha thứ và đưa ra cách cứu vớt họ hữu hiệu nhất, chính là ban cho họ Con của Ngài là Chúa Giêsu. Vẫn chưa tỉnh ngộ và vẫn tiếp tục phản bội, ngay cuộc sinh hạ của Con Thiên Chúa thì con người đã xua đuổi và tìm cách giết chết Chúa Hài Đồng qua hình ảnh của vua Hêrôđê (Mt 2,1-12). Chưa hết, trong hành trình dương thế của Chúa Giêsu, lúc hoạt động công khai cùng các môn đệ của mình, các môn đệ là những người được Chúa hết mực dạy dỗ và yêu thương, nhưng chính họ kẻ thì bán thầy (Mt 26,47-56), kẻ thì chối thầy (Ga 18,17.25.26), kẻ thì chạy trốn khi thầy bị bắt, kẻ thì nói thầy bị điên, ….. thế nhưng Chúa Giêsu vẫn tha thứ và yêu thương họ và cho họ một con đường mới. Trong  cuộc xét xử, chính con người đã đồng thanh muốn đóng đinh Chúa chỉ vì muốn bảo vệ lợi ích của mình (Mt 27,11-26). Và cho đến đỉnh cao của sự phản bội là ở trên thập giá, con người còn sỉ nhục Chúa như một tên trộm cướp (Lc 23,33-46).

Chúng ta thấy một sự thật rõ ràng rằng, từ khởi đầu cho đến tận bây giờ con người vẫn cứ tiếp tục và còn tiếp tục phản bội Chúa, nhưng Chúa thì vẫn cứ kiên trì tha thứ và yêu thương con người và ban cho con người hạnh phúc khi họ biết tin vào Ngài.

Đứng trước những hình ảnh đó, chúng ta có suy nghĩ về bước đường theo Chúa của chúng ta. Chúng ta có dám yêu thương kẻ đã phản bội ta không? Chúng ta có yêu thương kẻ xúc phạm đến chúng ta không? Chúng ta có can đảm yêu thương kẻ bán đứng chúng ta không? ….

Đó chính là sự thật trong cuộc sống của con người. Sự thật đó, tồn tại trong tất cả mọi con người sống trong thế giới hôm nay. Và sự thật đó nói với chúng ta rằng: CHÚNG TA KHÓ YÊU THƯƠNG KẺ THÙ. Đó là điều khó thực hiện nhất trong mọi điều. Đôi khi, tiền bạc ta có thể dễ dàng cho người khác hơn là chúng ta cho kẻ thù sự yêu thương và tha thứ.

Có lẽ, sự yêu thương và tha thứ mà Chúa đã thực hiện trong hành trình của vũ trụ này, chúng ta sẽ khó bắt chước trọn vẹn, nhưng Chúa cũng không làm khó chúng ta, bởi vì Chúa biết con người không làm nổi. Nhưng những việc nhỏ hơn, Chúa vẫn mời gọi chúng ta thực hiện, đó là: trước tiên chúng ta hãy tập sống yêu thương và tha thứ cho những người thân của chúng ta. Bởi vì, nhiều lúc đối với những người thân của chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc có thể tha thứ và yêu thương họ khi họ làm buồn lòng ta, xúc phạm đến ta hay vu khống, cáo gian cho ta. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho họ.

Chính Chúa sẽ đồng hành và giúp chúng ta có được sự tha thứ và yêu thương khi chúng ta biết cậy trông vào Chúa và kiên trì tập luyện trong hành trình của đời sống. Amen.
 
Cao Nhất Huy