Clock-Time

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Thánh sử Matthêu cho biết Chúa Giêsu chính là Tin Mừng mà mọi người được đón nhận. Tin Mừng ấy được thể hiện qua bước chân của Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG B


NGÀY 05/12/2020

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Mt 9: 35-37;10: 1.6-8)

Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Người thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".  Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. ốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Suy niệm

Thánh sử Matthêu cho biết Chúa Giêsu chính là Tin Mừng mà mọi người được đón nhận. Tin Mừng ấy được thể hiện qua bước chân của Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người còn là hiện thân của lòng thương xót nơi Thiên Chúa, không những từ lời nói, hành động mà cả con tim, ánh mắt: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. 

Chính vì thế mà Người lo đời sống của dân chúng vất vưởng bơ vơ như bầy chiên không người chăm sóc, để rồi hối thúc các môn đệ cầu nguyện để thánh ý Chúa Cha được thể hiện. Nhờ đó, các môn đệ Chúa Giêsu trở nên cánh tay nối dài của Người khi Người chọn gọi và chỉ dẫn các môn đệ tiếp tục công việc của Người cho muôn dân.

Sống tâm tình Mùa Vọng là cợ hội để chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Và rồi, cùng nhìn lại đời sống mình xem chúng ta đã đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào. Từ đó, chúng ta cũng cần trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu, nên cánh tay nối dài đem tình yêu của Chúa đến cho anh chị em mình với một tâm tình “nhận nhưng không, hãy cho nhưng không” như thế. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường