Clock-Time

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 10-13: Chúng ta có nghe lời thánh Gioan Tẩy Giả để sửa đổi cuộc sống mình không? Mắt chúng ta có được thanh luyện để nhận ra đấng bị đóng đinh trên thập giá chính là Con Người không?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG B


NGÀY 16/12/2017

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 10-13)
 

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

Suy niệm

Elia là một trong những tiên tri thời xa xưa nhất. Ông bị hoàng hậu Giêsabel bách hại vì ông đã thách thức bà ta về việc bà đã đưa những thần tượng và những tiên tri giả vào nước Israel. Vào thời của Elia, ngôn sứ là người thường bị chống đối và từ chối. Hơn nữa, truyền thống về Elia cho rằng ông không chết, nhưng đã được đưa lên trời bằng xe ngựa lửa, vì vậy ông sẽ trở lại từ trời trước khi người chết sống lại. Nhưng Đức Giêsu nói Elia chính là Gioan đã đến để thanh tẩy và chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến, nhưng người Do Thái đã không nhận ra ngài.

Gioan Tẩy Giả thật là tấm gương cao quý đáng cho chúng ta bắt chước noi theo. Ông không cao cả nhờ những hiện tượng lạ lùng lúc sinh ra, nhưng cao cả do sứ mệnh dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã dám nói thẳng sự thật cho dù bị tù đầy, giam cầm và ngay cả phải chết nữa. Ông luôn để sứ mệnh và sự thật lên trên hết. Sự thẳng thắn cương trực của ông không quyền lực nào có thể bẻ gẫy được.

Trong thời xa xưa, Chúa dùng tiên tri Elia để thanh tẩy niềm tin của dân tộc Israel trước sự suy đồi về tôn giáo do hoàng hậu Giêsabel. Đến thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng thánh Gioan Tẩy Giả để thanh tẩy dân Chúa, để dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Lần thanh tẩy của Elia thì dân chúng nhận ra các thần tượng là giả trá, vì các thần này không nghe được, không thiêu đốt của lễ được. Phép lạ rõ ràng làm ai cũng nhận ra ngay. Nhưng đối với việc thanh tẩy của Gioan, dường như ngài không làm phép lạ gì cả, thì dân chúng lại không nhận ra công việc của ngài. Sứ mệnh của ngài cũng giống như của Elia là thanh tẩy tâm hồn dân Chúa, nhưng hai vị đã hành động bằng những cách thế khác nhau.

Chúng ta có nghe lời thánh Gioan Tẩy Giả để sửa đổi cuộc sống mình không? Mắt chúng ta có được thanh luyện để nhận ra đấng bị đóng đinh trên thập giá chính là Con Người không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con dùng thời gian Mùa Vọng này để thanh tẩy tâm hồn, bằng việc lãnh bí tích Hòa Giải, làm việc lành phúc đức hầu xứng đáng đón nhận Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong tâm hồn chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo phận Phú Cường