Clock-Time

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 10-13:  Chúng ta hôm nay khi nghe điều này thì chúng ta hiểu ngay cả Chúa Giêsu cũng bị loại trừ, bị giết hại và còn hơn thế, ngay chính chúng ta chứ không phải ai khác, cố lờ đi những lời Chúa nói và còn tìm cách loại trừ Người. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG B


NGÀY 12/12/2020

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 10-13)
 

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

Suy niệm

Thời của Êlia và thời của Gioan tẩy Giả có gì giống nhau? 

Thời của Êlia gọi là thời của chỉnh đốn. Thời của Êlia, tôn giáo Baal lên ngôi. Vua nghe lời bà hoàng hậu ngoại giáo mang thần dân ngoại về thờ. Tôn giáo chính thức của cha ông họ bị chà đạp. Êlia mệnh danh là “người của Chúa” đến để chỉnh đốn lại mọi sự và đưa họ về với Chúa. Thế nhưng sau cuộc chiến thắng các tiên tri thần Ba-al, Êlia bị truy sát và phải chạy trốn sự truy lùng của quan lính của bà hoàng hậu dân ngoại này. 

Thời của Gioan Tẩy Giả, có thể nói lịch sử không lập lại giống thời của Êlia, nhưng cũng cần phải chỉnh đốn lại mọi sự, nhất là về mặt tôn giáo. Có tương truyền rằng, khi Đấng Messia xuất hiện thì phải có Êlia đi trước dọn đường. Gioan Tẩy Giả chính là Êlia hiểu theo cách đó: đến để sửa đường lối Chúa cho ngay, đến để dọn đường cho Chúa. 

Điều trùng hợp cũng là điều mà Chúa Giêsu nhắc lại hôm nay. “Êlia họ cũng không nhận ra, mà còn xử ông theo ý họ”, Gioan Tẩy Giả cũng như thế, họ cũng nghe ông phần nào, chủ yếu là dân chúng, sau đó Hêrôđê đã giết ông; thì Con Người cũng sẽ bị bỏ qua như vậy. Không những không nghe, bị loại trừ mà còn giết chết. 

Các môn đệ Chúa Giêsu khi nghe điều này thì hiểu Chúa nói về Gioan. Chúng ta hôm nay khi nghe điều này thì chúng ta hiểu ngay cả Chúa Giêsu cũng bị loại trừ, bị giết hại và còn hơn thế, ngay chính chúng ta chứ không phải ai khác, cố lờ đi những lời Chúa nói và còn tìm cách loại trừ Người. Loại trừ bằng cách không để ý tới việc chỉnh đốn lại cuộc đời, lối sống chúng ta cho ngay ngắn, chính trực. Loại trừ khi chúng ta dửng dưng với lời kêu gọi hối cải về chính những tội lỗi của mình. Chúng ta cố chấp trong tình trạng của mình, cũng chẳng khác nào dân xưa cố chấp trong sự hẹp hòi, ích kỷ, ngạo mạn, vô lối, bất chấp Chúa mời gọi chúng ta hãy sửa đường lối cho thẳng ngay. Còn nhiều cái phải chỉnh đốn. Còn nhiều cái phải sửa đổi. 

Lạy Chúa, chúng con biết mình nhiều thiếu sót và lầm lỗi. Xin thương dùng ơn Chúa mà cảm hoá lòng chúng con, dùng lòng thương xót của Chúa mà tha thứ cho chúng con, để chúng con biết sửa đường lối mình cho thẳng ngay. Amen. 
 


GKGĐ Giáo phận Phú Cường