Clock-Time

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 10-13:   Sự xuất hiện của các ngôn sứ hay tiên tri thời Cựu Ước hoặc gần nhất là Gioan Tẩy Giả, cùng chung tinh thần là loan báo Chúa Cứu Thế cho nhân loại.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG C


NGÀY 15/12/2018

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 10-13)
 

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

Suy niệm

        Chúa Giêsu hiện diện với cộng đoàn đang ủng hộ chính thuyết và đường lối của Người. Thế nhưng cũng chính những người ủng hộ ấy lại khiến Chúa chịu rất nhiều đau khổ. Trước khi họ hoàn toàn vâng phục và trung tín theo Người, họ đã gây ra cho Người nhiều thách đố, nhất là luôn đòi hỏi người lãnh đạo của họ phải trổi vượt hơn người khác. Họ cũng đặt những vấn nạn cho Người và đặt Người vào chuyện đổ máu, chỉ vì muốn chứng minh sự chọn lựa của họ là đúng. Chỗ này mang đến một sự tổng hợp cần thiết cho Chúa Giêsu. Trước khi họ chứng minh Người có phải là Đấng mà mọi người nói tới, các tiên tri và ngôn sứ loan báo, thì Chúa Giêsu đã hiểu sứ vụ và sự hiện diện của Người hoàn hợp với thiên ý của Chúa Cha. Vì thế, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đã sử dụng con người để hoàn tất công trình cứu độ. 

         Qua những việc làm của con người với Chúa Cứu Thế, Thiên Chúa đã cho thấy Ngài trổi vượt và luôn đi bước trước, có khả năng làm chủ tư tưởng và mọi ước muốn của con người. Những lập luận của nhóm môn đệ được đặt ra như là cơ hội để Chúa Giêsu hướng dẫn họ cách nhìn nhận vấn nạn mà họ sẽ phải đối diện trong hành trình theo Chúa.

         Sự xuất hiện của các ngôn sứ hay tiên tri thời Cựu Ước hoặc gần nhất là Gioan Tẩy Giả, cùng chung tinh thần là loan báo Chúa Cứu Thế cho nhân loại. Vì sự giới hạn và yếu kém về lòng tin mà dân Chúa và các bậc vị vọng gạt bỏ cơ hội nhận ra các vị chính khách đã viếng thăm trước Người. 

      Mỗi Kitô hữu hôm nay cũng không tránh khỏi những sai lầm tương tự. Chúng ta đón nhận nhiều dấu chỉ, những cơ hội và cả những lời mời gọi tốt đẹp, nhưng cũng không ít lần bỏ qua, hoặc nghi ngại, hoặc tránh né và chần chừ. Hy vọng, chúng ta luôn thông suốt những diễn tiến trong thời gian, để làm giàu trước mặt Chúa và bác ái với tha nhân như lòng Chúa mong ước.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường