Clock-Time

Thứ Bảy tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21:  Người Công giáo thời nay dễ đánh mất chính mình, đánh mất chính niềm tin của mình...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TRONG TUẦN II THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 20/01/2018

 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 20-21)

20 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 

    Suy niệm

Hình như hoàn cảnh chúng ta đang sống hôm nay, có một sự đảo ngược giữa cái bình thường và điều bất thường. Chẳng hạn, chiếm đoạt của cải, bóc lột sức lao động là điều bất thường, nhưng hiện nay rất nhiều người vẫn sống ung dung nhờ sự cướp của và cướp sức ấy. 

Chẳng hạn, xúc phạm thân thể của người khác không những là điều bất thường, mà còn là điều không bao giờ được phép, lại trở nên bình thường trong các nhà tù, trong những cuộc điều tra của những kẻ có thẩm quyền, thậm chí dùng những hình thức tra tấn để bức cung.

Chẳng hạn, nạn ăn hối lộ, ăn cắp của công, là điều xấu, là tai hại, làm nghiêng cán cân công lý, làm đảo ngược chân lý và làm khổ sở vô cùng cho những người nghèo, người không quyền lự, v.v. lẽ ra bất thường, lại cứ nhan nhản, hầu như bình thường. Còn những điều không chỉ bình thường mà còn là điều tốt như lòng nhân ái, tình yêu thương, lại trở thành bất thường, hiếm hoi.

Ngày xưa, Chúa Giêsu cũng đã từng bị chính thân nhân của Người đánh giá Người theo kiểu bình thường và bất thường lộn ngược như thế. Việc Chúa rời gia đình rao giảng Nước Trời, chữa lành bệnh tật, lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Nghĩa là dưới cái nhìn của người có đức tin, việc Chúa cứu giúp nhân loại là điều bình thường, lại bị coi là người bị quỷ nhập.

Cũng vậy, việc sống đạo của chúng ta hôm nay nhiều khi cũng dễ bị đảo ngược như thế. Có khi việc tuyên xưng đạo là điều bình thường của một người có đức tin, có lòng yêu mến Chúa, nhưng chính chúng ta lại sợ người khác biết mình có đạo. Chúng ta e dè, ngại ngùng… không dám tỏ một thái độ hay bất cứ dấu chỉ nào là người Công giáo, vì sợ mọi người chê cười, sợ mọi người dòm ngó… Lẽ ra đức tin Công giáo mà chúng ta đang mang, không chỉ được xem là bình thường, mà còn là niềm hãnh diện của chúng ta, nhưng lại bị chính chúng ta làm đảo lộn, làm cho nó trở thành mất bình thường. Điều đó chứng tỏ đức tin của chúng ta yếu kém và thiếu ý thức mình là người có đạo. Cũng từ đó, người Công giáo thời nay dễ đánh mất chính mình, đánh mất chính niềm tin của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về Chúa. Xin cho chúng con biết sống đức tin và cao rao lòng tin của chúng con ngay giữa môi trường chúng con sống, ngay giữa xã hội và cuộc đời mà chúng con vinh dự cùng đồng hành đây, để nhờ đời sống chứng tá cách can đảm của chúng con, nhiều anh chị em được đón nhận Chúa.  Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường