Clock-Time

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 46-56: Nhận ra tình thương của Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa là một tâm tình hết sức quan trọng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG C


NGÀY 22/12/2018

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 46-56)
 

Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời". Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


Suy niệm
 

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”. Đó là cảm nhận tình thương trào tràn mà Thiên Chủa đã thực hiện trong cuộc đời mình, mà Đức Maria đã cất lời tạ ơn này. Đó là sứ điệp quan trọng của Lời Chúa mà thánh Luca muốn gửi trao cho chúng ta hôm nay.

Quả thế, chúng ta có thể nhận ra lời tạ ơn liên lỉ này trong suốt cuộc đời của Mẹ Maria. Chính nhờ biết lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, Mẹ Maria đã nhận ra tình thương hải hà mà Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên Mẹ. Và Mẹ đã sẵn sàng chia sẻ tình thương ấy cho người khác cụ thể như bà Elisabeth hôm nay.

Nhận ra tình thương của Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa là một tâm tình hết sức quan trọng. Chính lời Kinh nguyện tạ ơn IV trong sách lễ Rôma cho chúng ta xác tín này: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con”.

Cuộc sống hằng ngày đã cho chúng ta trải nghiệm thực của lòng biết ơn. Càng biết nói lời cám ơn chúng ta càng nhận được tình thương của người thi ân. Trái lại, sự vô ơn không những làm chúng ta trở nên người bị xem là “thiếu văn hoá”, mà còn làm cho chính người ấy mất hết tình nghĩa với người thi ân, người đã làm ơn cho chính họ.

Là Kitô hữu của Chúa, chúng ta luôn được mời gọi noi theo gương sống của Mẹ Maria, để có thể không ngừng nhận ra tình thương hải hà Chúa trao ban, mà còn biết không ngừng dâng lời tri ân cảm tạ Chúa và những lời kinh nguyện hằng ngày nhất là qua việc thường xuyên tham dự thánh lễ. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo gương của Mẹ Maria để chúng con biết đón nhận và tri ân tình thương xót mà Chúa luôn đổ trào tràn trên chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường