Clock-Time

Thứ Bảy Tuần III Thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22 - 32: Sứ điệp lời Chúa hôm nay kể lại việc Đức Giêsu được dâng vào đền thờ theo đúng luật Môsê quy định. Lời chúc phúc và lời tiên tri của cụ già Simêon và ngôn sứ Anna là một lời tuyên xưng về thiên tính của Đức Giêsu Kitô.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 02-02-2019
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 2: 22-32)

 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

 

SUY NIỆM


Linh mục Nguyễn Tầm Thường có viết: “Nếu không có tình yêu, không có người yêu, nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó kẻ vì yêu mà đau khổ và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẫn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa cuộc sống”.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay kể lại việc Đức Giêsu được dâng vào đền thờ theo đúng luật Môsê quy định. Lời chúc phúc và lời tiên tri của cụ già Simêon và ngôn sứ Anna là một lời tuyên xưng về thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Thiên tính đó được đi kèm theo sứ vụ mà Đức Giêsu sẽ thực hiện theo thánh ý Chúa Cha. Sứ mệnh đó là đem ơn cứu độ và ánh sáng tình thương của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Sứ mệnh của Đức Giêsu được khởi đầu bằng hành động tuân giữ lề luật để đưa con người đi vào một sự sống mới trong lề luật mới của Thiên Chúa là lề luật của tình yêu cứu độ bằng chính cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mà lề luật yêu thương của Thiên Chúa hàm chứa những hy sinh đau khổ dành cho người mình yêu. Đức Mẹ Maria vì yêu thương con mình đã phải chịu nhiều đau khổ. Thiên Chúa qua Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại đã phải chịu nhiều đau khổ. Như vậy chỉ có tình yêu hy sinh mới giải thoát con người, và đưa con người đi vào một sự sống mới hoàn hảo, thập toàn bên Thiên Chúa là Đấng yêu thương loài người.

Mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương giữa một thế giới chỉ khép lại với chính mình; mời gọi sống hy sinh phục vụ giữa một thế giới mà con người chỉ thích hưởng thụ và thích được phụ vụ.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống như như Chúa và Mẹ Maria, là luôn quảng đại khi yêu thương và vui tươi trong những hy sinh cố gắng mỗi ngày. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường