Clock-Time

Thứ Bảy tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:1-10: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh đẹp. Đẹp vì con người đã nhận ra sự đói khát của mình và chạy đến với Chúa. Họ bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, bỏ cả ăn uống nghỉ ngơi, để được ở gần Chúa và nghe lời của Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY - TUẦN V THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 16/02/2019

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 1-10)
 

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến".4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? "5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc".6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

Suy niệm

Bài đọc 1 trích sách Sáng thế cho ta biết nguyên tổ của loài người đã “ăn trái cấm” để thỏa mãn cơn khát kiêu ngạo. Và rồi liền sau đó, nguyên tổ loài người đã rơi vào cơn khát ơn thánh Chúa.

Khi con người thiếu vắng ơn Thiên Chúa, thì cũng thiếu thốn sự hoài hòa với muôn loài muôn vật; và trở nên xung khắc với người khác; và có sự xung đột ngay trong chính tâm hồn mình. Khi con người thiếu vắng ơn Thiên Chúa thì niềm hạnh phúc được ở với Thiên Chúa trở thành hình phạt giày vò; niềm hạnh phúc với thiên nhiên trở thành lời kết án; niềm hạnh phúc, tình yêu vợ chồng trở thành nỗi thèm muốn nhục dục; niềm hạnh phúc có con cái trở thành nỗi đau khổ; niềm hạnh phúc trong lao động biến thành án phạt vất vả, v.v. 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh đẹp. Đẹp vì con người đã nhận ra sự đói khát của mình và chạy đến với Chúa. Họ bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, bỏ cả ăn uống nghỉ ngơi, để được ở gần Chúa và nghe lời của Chúa. Và hễ ai đói khát Lời Chúa thì họ tìm thấy ngay và được Chúa cho no thỏa. Người đến với Chúa được no thỏa cả đời sống thể lý, tức là những của ăn nuôi thân xác và được no thỏa cả đời sống tinh thần và thiêng liêng, tức là của ăn phần hồn. Đó là họ được hạnh phúc, bình an, thanh thản trong tâm hồn, được liên đới trong yêu thương với Chúa, với nhau và với muôn loài muôn vật.

Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức sự đói khát ơn Chúa. Xin cho con biết rằng, Chúa khát khao con người khát Thiên Chúa (thánh Âu tinh). Để chúng con biết chạy đến với Thiên Chúa là tình yêu luôn yêu thương chúng con và chờ đợi chúng con yêu mến Chúa. Amen.


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường