Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 24-34 Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy đừng quá lo lắng cho mạng sống của mình sẽ ăn gì?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 23-6-2018


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 24-34)

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM

       Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phó thác với tình con thảo cho sự quan phòng của Cha trên trời, Đấng chăm sóc đến những nhu cầu nhỏ bé nhất của con cái Ngài: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì? uống gì?. . . . Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,31-33)

      Quả thế, chúng ta vẫn nghe người xưa dậy rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Đó là một chân lý tự nhiên diễn ta một sự quan phòng của Tạo hoá dành cho con người. Chân lý ấy hôm nay được cụ thể hoá trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu “Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?” Chúa mời gọi chúng tin vào tình Chúa quan phòng không có nghĩa là chúng ta phó mặc hoàn toàn vào Chúa trong thái độ thụ động, ỷ lại và không làm việc, nhưng tin vào tình Chúa quan phòng mời gọi chúng ta tín thác rằng, trong mọi việc chúng ta làm đều cần đến sự đỡ nâng của Chúa.

      Rất nhiều người Công giáo trên thế giới rất ngưỡng mộ cách sống đức tin của tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in. Sau khi được bầu chon làm tổng thống ngày 9 tháng 5 năm 2017, Ông Moon đã dọn đến dinh tổng thống Nha Xanh. Việc đầu tiên tổng thống làm để biểu lộ đức tin Công giáo của mình là mời cha xứ của mình đến làm phép Nhà Xanh. Ông nài xin sự trợ giúp của Chúa đến cư ngụ trong dinh thự này, để trải nghiệm sự đỡ nâng của Chúa “là nươi nương tựa.. là bạn đồng hành… là người cư ngụ..”. Với sự tín thác ấy, chúng ta tin tưởng, Chúa sẽ chúc lành và nâng đỡ Tông Thống Moon trong suốt đời phục vụ của ông.

      Lạy Chúa Giêsu, Xin dạy con biết tín thác vào tình Chúa quan phòng, để con không ngừng bước đi trong sự đỡ nâng của Chúa trên hành trình dương thế này. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường