Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 24-34 Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy đừng quá lo lắng cho mạng sống của mình sẽ ăn gì?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 18-6-2016


thứ bảy tuần xi thường niên c

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 24-34)

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy đừng quá lo lắng cho mạng sống của mình sẽ ăn gì? Sẽ mặc gì? Hay là ngày mai sẽ ra sao? Nhưng phải biết tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Tại sao lại thế?

Hãy nhìn vào thiên nhiên phần nào chúng ta sẽ hiểu. Chim trên trời, bông hoa ngoài vườn, chúng có đáng gì đâu, vậy mà Chúa vẫn luôn nuôi dưỡng, để ý đến; thì huống chi là con người chúng ta. Con người được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Chúa và được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Ngài!

Chúa muốn chúng ta đừng tìm sự bảo đảm nơi của cải đời này nay còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời của mình trước đã, rồi mọi sự khác sẽ được Chúa ban thêm cho. Lo lắng quá rồi cũng như lời Chúa nói: "Dù có lo lắng đi nữa, hỏi có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được một vài gang tấc không?".

Nhưng cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa không phải là chúng ta sống cách thụ động, mà phải cộng tác với công việc của Chúa, tùy vào ơn gọi của mỗi người. Chúng ta vẫn phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng sự lo lắng đó phải được đặt trong niềm tin vào tình yêu của Chúa.

Với đoạn Lời Chúa này giúp cho chúng ta xác tín hơn trong việc chọn lựa: Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và trong công việc của chúng ta; nhưng nếu đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Chúa.

Rất ước mong rằng, chúng ta luôn biết tìm kiếm trước hết Nước Chúa và sự thánh thiện, cũng như tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác mỗi khi chúng ta cần đến, vì Chúa là Cha chúng ta và luôn yêu thương chúng ta.

Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn ghi nhớ nguyên tắc của Chúa: “hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho sau”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường