Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 8: 5-17 Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ của ông. Đức tin của ông đã được Chúa ghi nhận.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 25-6-2016

 
thứ bảy sau chuấ nhật xii thường niên c


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8: 5-17)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

SUY NIỆM

Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ của ông. Nhưng trong lời ông thưa với Chúa Giêsu biểu lộ một đức tin sâu sắc: “Lạy Thầy, tôi chẳng đáng Thầy vào nhà tôi. Nhưng xin Thầy chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh”.

Đức tin của ông đã được Chúa ghi nhận. Không những Người chữa lành cho người đầy tớ của ông, hơn thế, Người khen ngợi ông. Thánh Luca ghi nhận thái độ của Chúa Giêsu đối với đức tin của ông đại đội trưởng: “Nghe vậy, Chúa Giêsu thán phục ông ta”. Chúa nói: “Ta chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế”. Chúa đã nghe lời ông xin. Chúa đón nhận đức tin chân thành và mãnh liệt của ông. Chúa đã chữa lành cho người đầy tớ của ông.

Lời cầu xin của viên đại đội trưởng biểu lộ đức tin mạnh đến nỗi, Hội Thánh lặp lại mỗi ngày trong từng thánh lễ, để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của Lời Chúa, sức mạnh kỳ diệu của bất cứ ai tin vào Lời ấy. Vì tin vào Lời Chúa, chúng ta cũng sẽ được Chúa chữa lành, nhất là chữa lành tâm hồn, chữa lành mọi thương tật do tội lỗi gây ra.

Ngày nay chúng ta đang sống giữa một thế giới tràn ngập thông tin. Biết bao nhiêu lời nói, bao nhiêu âm thanh tấn công. Trong rừng thông tin của thời hiện đại, có biết bao nhiêu lời nói giả dối. Có những lời dối trá, lừa đảo của chính trị gia. Có những lời đường mật dụ dỗ con người sa vào trụy lạc. Có những lời gây nên sự chán chường, bạt nhược. Có những lời lôi kéo người ta giết người, gây tội ác. Có rất nhiều lời tước đoạt quyền tự do tư tưởng, quyền làm người, quyền tự do tôn giáo, quyền phát biểu của con người…

Trước muôn vàn những lời giả dối ấy, người Kitô hữu cần phải lắng nghe Lời Chúa để dựa trên Lời Chúa mà đánh giá mọi sự, mọi âm thanh quanh mình. Lắng nghe Lời Chúa, người Kitô hữu sẽ dễ dàng khám phá ra đâu là chân lý mình phải theo, đâu là giả trá phải loại trừ.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng quyền năng. Chúa chỉ phán một lời thôi, linh hồn chúng con sẽ được lành mạnh. Chỉ sợ chúng con bịt tai, bịt mắt để Lời Chúa trở nên xa lạ với chúng con. Vì thế, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa thành Lời quyền năng biến đổi tâm hồn chúng con, để nhờ mang lấy Lời Chúa trong lòng, chúng con sẽ lành mạnh và trung thành sống cho Chúa. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường