Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên C - Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân

Mt 8: 5-17 Hình ảnh của vị quan này là dấu chứng đáng tin cậy cho việc Thiên Chúa cứu độ tất cả những ai tin vào Ngài

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 25-6-2016


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C

TIN M
ỪNG Mt 8: 5-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

CÂU NÓI CỦA VỊ TIÊN TRI THỜI CỰU ƯỚC ỨNG NGHIỆM NƠI CON THIÊN CHÚA: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

Thật hạnh phúc biết bao khi Thiên Chúa gánh thay những nỗi yếu hèn và tật nguyền của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể bỏ chi tiết vô cùng căn bản: Đức tin của từng cá nhân. Như trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa bệnh từ xa qua lòng tin mãnh liệt của Đại Đội Trưởng thuộc trị trấn Caphanaum. Người đội trưởng này là người đặc biệt, vì tình thương của ông dành cho những người đầy tớ. Trong đế quốc Rôma thời ấy, nô lệ chẳng đáng kể gì, sống chết của họ không phải là vấn đề lớn. Nô lệ là dụng cụ sống giống như những dụng cụ bất động khác. Nô lệ không hơn gì đồ vật, nộ lệ không có quyền pháp định. Nói chung, nô lệ chỉ là nô lệ theo đúng nghĩa của hạn từ này. Tất cả những gì người chủ đối xử với tôi mọi, dù ở cấp độ nào hay lời nói gì đều là công lý và là luật. Chính vì thế, chúng ta thấy sự khác biệt mà vị quan này dành cho đầy tớ của mình: Ông thương mến nô lệ. Thánh vịnh chẳng nói với chúng ta rằng: “ ghen ghét sinh cãi vã, tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm”. Người biết quan tâm chăm sóc người khác, luôn gần gũi với Chúa Giêsu. Do vậy, hành động của viên đai đội trưởng khiến Chúa Giêsu cảm động. Đây là cơ sở nền tảng để đưa ông ta đến với Chúa Giêsu gần hơn.

Đức tin: Giấy thông hành để qua cánh cửa của Chúa Giêsu.

Đức tin của vị quan này đã khiến Chúa Giêsu cảm thấy được an ủi, vì ai cũng có trái tim biết thương xót và yêu thương. Tuy người đầy tớ của vị quan này chẳng phải là ruột rà hay máu mủ của ông, nhưng ông lấy danh nghĩa là bề trên, là người có trách nhiệm và bảo hộ của người đầy tớ, để tới gặp Chúa Giêsu xin sự giúp đỡ. Việc yêu thương người thân cận của vị quan này là một dấu chứng cho niềm tin công giáo mà Chúa Giêsu muốn xây dựng và củng cố trong sứ vụ của Người.

Đức tin: chất liệu và trung gian cần thiết cho tình yêu thương

Với Chúa Giêsu, yêu thương phải minh chứng bằng hành vi chứ không dừng lại ở lời nói. Chúa Giêsu yêu thương tất cả mọi người, kể cả người dầy tớ này dù Người chưa gặp mặt anh ta. Ngài cần đức tin của vị quan này để làm chất liệu, làm trung gian nối kết cho việc chữa lành. Không phải chỉ là niềm tin của vị quan mà còn là niềm tin của người đầy tớ ông, vì không thể loại trừ khả năng, anh ta chính là người trước tiên câ6ỵ nhờ chủ mình đến gặp Chúa Giêsu để cầu may. Tình yêu vô biên của Chúa Giêsu truyền thông mạnh mẽ đến muôn dân, kể cả dân ngoại. Hay chúng ta có thể xác định, thương xót là việc của Thiên Chúa, hoặc có thể nói bản chất của Thiên Chúa là thương xót và yêu thương.

Đức tin: bảo chứng ơn cứu độ với người công giáo.

Hình ảnh của vị quan này là dấu chứng đáng tin cậy cho việc Thiên Chúa cứu độ tất cả những ai tin vào Ngài: Ai tin Ta sẽ không phải chết bao giờ. Chúng ta theo Chúa vì tin vào Chúa, vì tin rằng chúng ta có thể mất hết những của cải mau hư nát, nhưng không thể mất đi sự sống đời đời làm gia nghiệp. Để tiếp cận và hưởng nhờ ơn cứu độ, người công giáo tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi thường ngày. Chính trong đức tin này, chúng ta mới được sống và sống dồi dào. Bên cạnh những người công giáo nỗ lực thực hành đức tin, vẫn còn đó những người công giáo khác đang mất dần cảm thức đức tin và đang lộ rõ sự tha hoá của mình, làm ảnh hưởng đến anh chị em và có nguy cơ trở thành rào cản ơn cứu độ của anh chị em mình. Chúng ta suy nghĩ gì về điều này?

Hãy để Thiên Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta, cũng như hãy để Ngài quan phòng cho cuộc đời mình. Chúng ta tin tưởng rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”. Vâng ! Thiên Chúa như thê đó, và sẽ luôn là như vậy.
 
Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân