Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 10: 24 -33 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 9-7-2016


thứ bảy tuần xiv thường niên c

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 24 -33)

24 "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

SUY NIỆM

Sau khi truyền lệnh cho các môn đệ đi rao giảng Nước Trời, và báo trước những khó khăn và gian nan mà người môn đệ đích thực của Chúa phải đối diện, Chúa Giêsu đã động viện: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục ... Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.”(Mt 10,28.31)

Sống ở trần gian, người ta sợ rất nhiều thứ, từ vật chất cho đền tinh thần, từ áo mặc cho cho đến thân xác. Người môn đệ của Chúa cũng không tránh khỏi những lo sợ, nhất là khi thi hành mệnh lệnh sống chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Nhưng chúng ta hãy nghe lời động viên của Chúa Giêsu, “đừng sợ”: “đừng sợ” ngay trong mọi biến động, “đừng sợ” khi phải đối diện với gian nan thử
 thách, ngay cả đó là cái chết, bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc chúng ta, vì đối với Ngài, chúng ta “quý hơn muôn vàn chim sẻ.”

Như thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu, nhưng hãy kiên nhẫn tín thác nơi Chúa, dù chúng ta ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, đôi khi phải chết khi thực thi sứ vụ rao giang Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con, để giúp chúng con đừng bao giờ hoảng sợ khi đối mặt với đau khổ, xin giúp chúng con nhận ra Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con luôn bình tâm, và hạnh phúc khi sống chứng nhân cho Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường