Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 13-15: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Trời thuộc về ai giống như chúng”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 19/08/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 19: 13-15)

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ và đừng ngăn cấm chúng đến với Ta, vì nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

Suy niệm

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Trời thuộc về ai giống như chúng”.

Theo truyền thống xã hội của Do Thái thời Chúa Giêsu, những ai chưa kết hôn thì chưa hoàn toàn là một người trưởng thành, vì thế họ bị khinh thường trong xã hội. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu tôn trọng và yêu thương hết mọi người, kể cả trẻ nhỏ theo thể lý và kẻ bé mọn về tinh thần, nghèo khó, dốt nát, tội lỗi, v.v.

Thái độ yêu thương trẻ nhỏ của Chúa Giêsu trái nghịch hẳn với thái độ của các môn đệ:

Các môn đệ biểu lộ sự khắt khe và đó cũng là thái độ của chúng ta theo tính cách con người : khắt khe với những kẻ bé mọn, nghèo, không có chỗ đứng trong xã hội, xấu xa tội lỗi, v.v.

Trong khi đó Chúa Giêsu lại có thái độ dễ dàng. Điều này cho thấy đối với trẻ em thì Chúa Giêsu vẫn là sứ giả của Thiên Chúa sai đến. Và như vậy đối tượng tình thương và ơn cứu độ của Chúa không phân biệt một ai. Người môn đệ của Chúa không được phép bỏ rơi ai, và như vậy khi làm việc tông đồ, đừng dựa trên tình cảm, thích hay không thích, nhưng hãy bày tỏ lòng quảng đại vô biên vì nhu cầu phần rỗi linh hồn của anh chị em.

Và như Chúa Giêsu nói “cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Trời thuộc về ai giống như chúng”, qua đó Chúa muốn nêu cao tính lệ thuộc của trẻ em đối với cha mẹ, để nêu gương cho những ai biết sống khiêm nhường, mà hoàn toàn trông cậy vào Chúa và biết sống đơn sơ, để luôn gắn bó với Chúa. Đó cũng là con đường bảo đảm cho chúng ta được vào nước Trời.

Xin Chúa đừng để chúng con tự phụ về những khả năng chúng con có, về những điều kiện của đời sống, nhưng xin làm cho chúng con biết khiêm nhường đến với Chúa và nhìn nhận mọi sự là của Chúa, do Chúa mà chúng con hưởng dùng như phương tiện để đến và đón nhận hồng ân của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường