Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


LỄ KÍNH THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA – TÔNG ĐỒ
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 12-19)

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là quá khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa. Đây là một việc làm hết sức quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa đã phải thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, để xin Ngài ban cho Người những người môn đệ xứng đáng.

Được tuyển chọn để chia sẻ những thao thức trong sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa là một hồng ân lớn lao cho những ai được Chúa tuyển chọn. Thánh Simon và Giuđa Tađêô mà chúng ta mừng kính hôm nay quả là những chứng nhân sống cho tình yêu chọn gọi của Chúa cách nhưng không. Thánh Simon có biệt danh là nhiệt thành, vì ngài thuộc nhóm những người nhiệt thành trong việc làm cách mạng nhằm chống lại người Roma đang đô hộ dân Do Thái. Thánh Giuđa, có biệt danh là Tađêô, con của Giacôbê, anh em với Chúa Giêsu. Hai con người, hai cá tính khác biệt và có những toan tính vụ lợi khác nhau khi đi theo Chúa. Thế nhưng, Chúa đã không màng đến những yếu kém bất tài ấy, trái lại Chúa chỉ nhìn đến tâm hồn nhiệt thành và quảng đại của các ngài mà chọn gọi.

Sau này, thánh Simon đi rao giảng Tin Mừng tại Ai Cập, thánh Giuđa tại Mésopotamia. Hai thánh tông đồ đã gặt hái được rất nhiều kết quả trong việc rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, đã đem được nhiều người quay trở về với Chúa Giêsu, với Giáo Hội. Ðược thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, với lòng nhiệt tình truyền giáo, thánh Simon và thánh Giuđa đã ra đi loan báo Tin Mừng tại Ba Tư. Tại xứ sở Ba Tư, vì sự ghen ghét của các thế lực thù địch mà các ngài đã như mọi tông đồ khác được phúc tử vì đạo để làm chứng cho Chúa Kitô.

Mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình thương nhưng không của Thiên Chúa và lòng quảng đại cộng tác của hai thánh tông đồ. Thiên Chúa vẫn thương yêu và tiếp tục tuyển chọn chúng ta làm con cái Chúa và làm người môn đệ đem Tin Mừng tình yêu Chúa cho mọi người. Đó là một ơn gọi và một hồng ân lớn lao cho chúng ta. Hãy quảng đại đáp lại Lời Chúa tuyển chọn. Hãy chiêm ngắm và học đòi bắt chước gương anh dũng của hai thánh Simon và Giuđa. Dù bất tài yếu đuối, nhưng biết tín thác vào Chúa, để cho ơn Chúa biến đổi và để Chúa sai đi làm môn đệ trong cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì luôn yêu thương và chọn gọi chúng con là người cộng sự viên của Chúa, để tiếp nối con đường loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường