Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 21/07/2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 12: 14-21)

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”. 

SUY NIỆM

      Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta thấu hiểu hình ảnh Đức Kitô, người tôi trung của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian là để thực hiện và hoàn tất kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Cha, Vì thế, những gì Chúa làm cho con người cũng là để thể hiện tình thương yêu vô vàn của Thiên Chúa dành cho con người. 

Là tôi trung của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu luôn trung thành và thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa đã quả quyết điều này khi nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người" (Ga 4,34 ). 

Là tôi trung của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đến trần gian này là để hoàn thành kế hoạch cứu độ con người của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa đã thân thưa với Chúa Cha về điều này khi Người cầu nguyện: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17 24).

Là tôi trung của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chấp nhận mọi khổ đau của cuộc sống con người, để sống tuân theo ý Chúa Cha. Chính Chúa đã thốt lên điều này nơi vườn Cây Dầu trong đêm chịu khổ nan: “Lạy Cha nếu được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, nhưng một theo ý Cha” (Mt 26,39).

Thực thi sứ mệnh của người tôi trung, Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha dành cho con người; và Người ước mong cho ơn cứu độ ấy được chuyển tải đến với con người hôm nay ngang qua cuộc đời của người môn đệ Chúa là mỗi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hôm nay thực sự biết sống giáo huấn Tin Mừng của Chúa như những người tôi trung. Xin cho chúng con biết trung thành bổn phận trong cuộc sống hàng ngày để làm sáng danh Chúa. Xin cho chúng con tín trung sống lời dạy của Chúa là yêu thương mọi ngươi như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường