Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 14-20: Suy ngắm trang Tin Mừng hôm nay, hình ảnh của người cha đến cầu xin Chúa Giêsu cứu giúp con trai mình thật cảm động. Ông quỳ xuống và van xin, kể lể hoàn cảnh của mình cũng như tình trạng bệnh tật của con trai cho Chúa Giêsu.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 12/08/2017
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 14-20)

Khi ấy, có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa được nó". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?". Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: "Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia", thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

Suy niệm

Suy ngắm trang Tin Mừng hôm nay, hình ảnh của người cha đến cầu xin Chúa Giêsu cứu giúp con trai mình thật cảm động. Ông quỳ xuống và van xin, kể lể hoàn cảnh của mình cũng như tình trạng bệnh tật của con trai cho Chúa Giêsu. Ông cũng nói về cách tìm thầy chạy thuốc cho con mình kể cả việc nhờ vả các môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng tất cả không hiệu nghiệm. Bất lực, ông đành phiền Chúa Giêsu. Chứng kiến câu chuyện của người đàn ông này, Chúa Giêsu xót xa và thốt lên: "Ôi thế hệ cứng lòng tin, Tôi còn phải ở với các người đến bao giờ?". Như một thói quen Chúa Giêsu cũng cho thấy Người đang ngán ngẩm lòng tin chai đá của dân chúng. Tuy vậy, Chúa Giêsu không quên sứ vụ của mình: "Nó ở đâu, mang nó lại đây cho tôi". Ma quỷ làm tâm hồn con người chai đá, nên cần trừ khử ma quỷ để nó không quấy phá con người nữa. Chúa Giêsu không những thành công trong việc giải thoát tình trạng bệnh tật của em trai mà còn giúp củng cố lòng tin cho các môn đệ.

Các môn đệ ngạc nhiên, còn Chúa Giêsu tiện dịp khai mở cách thực hành niềm tin cho các ông. Sự chọn lựa các bậc thang giá trị trong đời sống đức tin chưa chính xác nên nỗ lực xua trừ ma quỷ của các môn đệ thất bại. Đồng thời, cũng là cơ sở nền tảng thẩm định sự trưởng thành của các môn đệ sau thời gian được đào tạo trong trường học Giêsu. Chúa Giêsu hiểu học trò cần nhiều thời gian hơn cho việc trưởng thành niềm tin trên con đường theo Người.

Câu chuyện này cũng là thực trạng của con người ngày nay, khi họ đang đối diện với những bấp bênh của đời thường. Chân dung đích thực của đức tin thì khó cảm nhận, trong khi đó, diễn viên trên phim trường đức tin thì quá nhiều. Dù họ diễn hay đến đâu, nhập vai đến mức độ nào vẫn chỉ là đứa con ngoại hôn chứ không là đứa con thừa tự. Thực tế, khó có thể đánh lừa được Đấng là nội dung đức tin. Chính do điều này, nội dung đức tin, bản chất niềm tin là căn nguyên cội rễ cho các Kitô hữu  và cho việc thiện nguyện hôm nay.

Xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con ngày càng bớt đi sự chai cứng và mềm yếu nhưng luôn can trường và quyết liệt trong cuộc chiến niềm tin nhiệm mầu này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường