Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 14-20: Lời của Chúa Giêsu: “Nếu các con có lòng tin… thì chẳng có gì các con không làm được", mời gọi chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình, để luôn chỉ biết cậy dựa vào Chúa mà thôi, bởi “không có ơn Chúa, con người không thể làm được gì”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B

 
NGÀY 11/08/2018
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 14-20)

Khi ấy, có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa được nó". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?". Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: "Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia", thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

Suy niệm


Trong buồng lái của con tàu khổng lồ Titanic, vị thuyền trưởng cho viết lên vách hàng chữ: Sans Dieu ni pape, nghĩa là không cần Thiên chúa, cũng chẳng cần Giáo Hội. Và trước mũi tàu bên ngoài ông cho viết một chữ thật lớn: Insumercible, nghĩa là không thể chìm được? Nhưng mới ra khơi chuyến đầu tiên thì con tàu Titanic đã nhận chìm 1.200 người xuống đáy biển với nó. Đây có thể là một sự ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là hậu quả của sự thách thức chống lại đức tin.

Có thể nói, khoa học phát triển đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao đời sống cho con người, nhưng nó cũng dẫn con người đi vào sự hủy diệt, nếu biến con người coi trời bằng vun, sống như không có Thiên Chúa. Một khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, chỉ cậy dựa vào sức riêng mình, thì sự sống con người càng trở nên mong manh, nguy hiểm, dễ dẫn đến thất bại trong cuộc sống.

Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Các môn đệ đã không trừ được quỷ, vì một điều rất đơn giản: không cậy dựa vào Thiên Chúa, nhưng đã cậy dựa vào sức riêng mình, kết quả là thất bại. 

Lời của Chúa Giêsu: “Nếu các con có lòng tin… thì chẳng có gì các con không làm được", mời gọi chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình, để luôn chỉ biết cậy dựa vào Chúa mà thôi, bởi “không có ơn Chúa, con người không thể làm được gì”. Đó phải là xác tín của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Lạy Chúa, xin thứ tha cho những lần chúng con không nhớ đến Chúa trong mỗi việc chúng con làm; và xin ban ơn, để trong mọi việc chúng con làm là vì danh Chúa, và để danh Chúa được rạng sáng. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường