Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 1-12: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến nhóm kinh sư và Pharisêu...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 26/08/2017
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các luật sĩ và các người Biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm điều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
 
Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến nhóm kinh sư và Pharisêu.

Nhóm kinh sư: Đây là những người sau những năm nghiên cứu lâu dài đã trở thành những nhà chuyên môn về Kinh Thánh. Có thể nói nhóm kinh sư là những người kế tục sự nghiệp của các ngôn sứ. Các kinh sư luôn có mặt ở các hội đường để hướng dẫn tinh thần cho dân, dạy nhiều lề luật chi li để giúp dân đạt đến đời sống trung thành với Thiên Chúa. Nói chung giới kinh sư có tầm ảnh hưởng và uy tín trong dân thời bấy giờ.

Nhóm Pharisêu: Pharisêu là những người sống tách biệt, vì thế cũng có tên gọi là “biệt phái”. Thời Đức Giêsu, nhóm Pharisêu rất được dân kính trọng về lối sống đạo đức của họ. Nhóm Pharisêu họp thành những cộng đoàn nhỏ đóng kín. Họ chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và quyết tâm tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật thành văn cũng như truyền khẩu.

Thái độ của Đức Giêsu đối với nhóm kinh sư và Pharisêu như thế nào? Chúa đã lên án họ: Chúa dạy không làm theo hành động của họ, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người khác, còn họ thì không buồn động đến ngón tay nào. Họ làm mọi việc để cho thiên hạ thấy. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và thích được mọi người gọi là Rapbi.

Trên đây là những lời quở trách như là cuộc xét xử khủng khiếp của Chúa Giêsu, đối với những người được kính trọng trong dân là nhóm biệt phái và Pharisêu.

Hằng ngày trong cuộc sống, Chúa luôn nhắc nhở chúng ta hãy đề phòng và đừng để cho bản thân mình rơi vào vòng xoay của lối sống hai mặt như giới kinh sư và biệt phái. Chúng ta hãy lấy lời Chúa dạy, cách sống của Chúa là thái độ sống trong từng giây phút hiện đại của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống những gì mà Chúa hằng mong ước. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường