Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 1-12: Chúa Giêsu không vị nể những kẻ giả hình. Các kinh sư và biệt phái rất nhiều lần bị Chúa Giêsu nêu rõ cho các môn đệ của Chúa biết phải đề phòng lối sống của họ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 25/08/2018
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các luật sĩ và các người Biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm điều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
 
Suy niệm


Các kinh sư và những người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm”.

Chúa Giêsu không vị nể những kẻ giả hình. Các kinh sư và biệt phái rất nhiều lần bị Chúa Giêsu nêu rõ cho các môn đệ của Chúa biết phải đề phòng lối sống của họ.

Các kinh là những chuyên viên lề luật, đa số thuộc nhóm Pharisêu, là nhóm quan trọng nhất trong đời sống chính trị và tôn giáo, nhưng cũng rất có uy tính với dân.

Chúa Giêsu nhìn nhận nhóm Pharisêu là những người kế thừa ông Môsê, Chúa khuyên dân nghe theo họ khi họ dạy giáo lý chân chính của ông Môsê. Đồng thời, Chúa Giêsu luôn dạy các môn đệ và dân chúng phải cẩn thận đề phòng lối sống đạo đức giả của người kinh sư, bởi vì, cách sống đó luôn mâu thuẫn với  giáo lý mà họ dạy. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em  phải cẩn thận, phải coi chừng men Pharisêu”, hay có lần Chúa Giêsu trích dẫn lời tiên tri Isaia để lên án về lối sống giả dối của nhóm kinh sư: “Dân này kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích”.

Lạy Chúa, Xin cho chúng con luôn luôn biết sống thật lòng với Chúa, thật lòng với Giáo Hội, cũng như thật lòng với anh chị em chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường