Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Mỗi lần đọc và Suy niệm dụ ngôn này, tôi tự hỏi nén bạc Chúa trao cho tôi là gì? và tôi có làm sinh lợi cho Chúa được thêm nén nào không?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 02/09/2017
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25: 14-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đấy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi cho được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất, đây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Suy niệm

Mỗi lần đọc và Suy niệm dụ ngôn này, tôi tự hỏi nén bạc Chúa trao cho tôi là gì? và tôi có làm sinh lợi cho Chúa được thêm nén nào không?

Thói đời, người ta hay phàn nàn cái mình có ít hơn cái người có. Đó là thói ghen tị, hay càm ràm… Nhiều người vẫn thường than vãn như vậy. Chúng ta nhìn vào số lượng năm nén, ba nén, hai nén, hay một nén của người để ghen tỵ, tại sao người này người kia có nhiều nén hơn tôi, hay vì sao tôi lại ít nén như vậy? Cái công bằng của ta, không phải là cái công bằng của Chúa và ngược lại. Thay vì dành thời gian than vãn, chúng ta dùng nó để làm sinh lợi từ nén bạc mình có. Sự thường thì ít ai lại giác ngộ được như vậy. Nhìn qua nhìn lại chúng ta hay so bì, nhưng khi ít hỏi mình là ai và sẽ làm gì với cái mình có. Chúng ta cứ thế, mãi loay hoay nhìn vào người mà không chịu sống cho mình, với cái gì làm ra là của mình. Và cứ như vậy, chúng ta quên mất đi cái mình có, giống như người có một nén đem chôn giấu nén bạc của mình rồi đổ thừa cho ông chủ keo kiệt.

Chúa không keo kiệt với ai bao giờ. Chúa thật rộng rãi, thế mà nhiều lúc chúng ta cũng phàn nàn trách móc Chúa đủ điều.

Nhìn lại cuộc đời, Chúa cho chúng ta những gì?

Sự thường ta chỉ nhìn vào cái ta thiếu so với người rồi trách Chúa. Nhưng ít nhìn vào cái ta có mà người khác không có. Tài năng hay hiểu biết, sức khoẻ hay sự thử thách trong cuộc đời này cũng vậy. Mỗi ngày nếu biết tận dụng, khổ đau cũng có thể làm cho ta thêm dạn dày, cả trong vấp váp cũng có thể làm cho cuộc đời ta thêm uyển chuyển và mềm mại, biết mở lòng ra để thương cảm và bao dung hơn.

Lạy Chúa, bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho chúng con, nhiều lúc chúng con không biết nhìn ra và tận dụng, mà làm hoang phí đi, thế mà Chúa vẫn tiếp tục ban thêm, ban cách dư dật. Xin cho mỗi ngày chúng con biết nhìn vào cái mình có, cái Chúa ban để làm sinh lợi cho Chúa, cho linh hồn chúng con. Amen.  

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường